Obsah

Cyklovýlet přes Mošnici

Cyklovýlet přes Mošnici

Cyklovýlet přes Mošnici

Na přibližně 30 kilometrový cyklovýlet vyjedeme z Dubé
po silnici směrem na Pavličky.
U bývalého letiště mineme křížový kámen,
u cesty přes letiště k lesu zahlédneme obílené zdi Bílé kaple, zasvěcené Panně Marii.
Dojedeme do Pavliček a pokračujeme dále na Tuhaň.
Vlevo vedle silnice mezi dvěma jírovci si všimneme
božích muk s andělem.
Před Tuhaní v zatáčce odbočíme doleva k fotbalovému hříšti
a kolem něj dojedeme ke hřbitovu a dále ke kostelu sv. Havla.
Vedle hřbitova se nachází v oplocené zahrádce
soubor soch na hoře Olivetské.
Projedeme mezi kostelem a zvonicí a strmou dlážděnou cestou, lemovanou keři, se vrátíme k silnici.
Dojedeme ke křižovatce, kde pokračujeme rovně na Mošnici.

Na rozcestí u božích muk s obrázkem se dáme
zpevněnou cestou mírně doleva.
Betonový povrch cesty posléze končí
a až do Mošnice vede krásná dlážděná cesta.
V Mošnici jsou dva rybníky,
nalezneme tu několik pěkných ukázek lidové architektury
a mezi mohutnými starými jírovci stojí
obnovený dřevěný kříž s plechovým Kristem.
Projedeme kolem Kříže a stoupáme úzkou silničkou,
která se posléze mění v kamenitou cestu.
Ta ústí na silnici, kde se dáme doleva.
V červnu kvetla na poli vedle silnice nádherně modrá svazenka
a v aleji se červenaly třešně.
Ze silnice jsou krásné rozhledy, mezi vrchy
zahlédneme vykukovat Bezděz, blíže je Berkovský vrch,
ze zeleně září tuhaňský kostel.

Dojedeme do Bylochova, kde pokračujeme rovně
a po zpevněné cestě hustým lesem sjíždíme do údolí.
Posléze vjedeme do chatové části Bukovce,
který byl pro velký počet objektů lidové architektury
prohlášen vesnickou památkovou zónou.
Dojedeme k hlavní silnici a na ní se dáme doprava.
Přibližně po kilometru odbočíme doleva
po úzké silničce na Horní Vidim.
Silnička nás táhlým a místy ostřejším stoupáním vyvede z údolí
do Osinalického sedla.
Nalevo vedle silnice leží přírodní rezervace Osinalické bučiny.

Na vrcholku stoupání odbočuje ze silnice doleva zpevněné cesta, značená zelenou turistickou značkou.
Dáme se po ní a opět do kopce vyjedeme do lesních partií.
Asi po půl kilometru od odbočky uvidíme vlevo
v lese vstup do skalní místnosti.
Krátce poté dojedeme na rozcestí -  můžeme pokračovat po zpevněné cestě nebo se dát po zelené značce lesní cestou.
Obě se posléze opět setkají. Pokud se dáme po zelené značce, všimneme si asi po 350 m vlevo vedle cesty křížku s Kristem.
Za ním pod stráňkou je studánka - bohužel po dlouhém suchu
není v ní téměř žádná voda.

Mineme odbočku k Pustému zámku - Zakšínskému hradu,
dojedeme ke zpevněné cestě a po ní pokračujeme
k rozcestí na Panenském hřebeni.
Zde můžeme odbočit po červené značce a vystoupat k Nedvězí. Nebo se dáme dále po zelené hrbolatou lesní cestou,
na mýtině zelená značka mírně odbočuje doleva a o něco dále se znovu odklání vlevo.
Můžeme po ní pokračovat, ale čeká nás velmi prudké klesání pěšinou do údolí, kterým vede cesta k Vrabcovu.
Nebo můžeme pokračovat rovně.
Cesta je sevřená velmi hustým nízkým lesíkem a posléze ústí na louku s vysokou trávou, skrze kterou méně zřetelně vede cesta dál. Napojuje se na polní cestu z údolí pod Panenským hřebenem
a vede dále mezi poli k Dražejovu.
Na úzkou silnici nad Dražejovem polní cesta vyústí
u obnovených božích muk. Dáme se doleva do Dražejova
a pohodlným sjezdem pokračujeme do Rozprechtic
a odtud zpět do Dubé.

ke stažení zde:

 

myš

 


Vytvořeno: 25. 2. 2015
Poslední aktualizace: 21. 7. 2022 12:57
Autor: