Hrady a zámky

 

Hrad Houska
 

Hrad HouskaRenesančně přestavěný raně gotický hrad Houska leží ve východní části Kokořínských lesů. Nechal jej vystavět Přemysl Otakar II. jako významný královský hrad, ale záhy přešel do šlechtického majetku v němž zůstal až do roku 1924. Houska dodnes patří k nejlépe dochovaným hradům Přemysla Otakara II. Předpokládá se, že plnil roli správního centra před založením nedalekého hradu Bezděz. Tvarosloví obou hradů je však natolik podobné, že nelze vyloučit  současné, či téměř současné založení.
                                                        
  • DANTOVO PEKLO: Mimo hlavní prohlídkový okruh hradu, samostatně, v prostorách bývalé kočárovny – ozvučené, ručně vyřezávané pohyblivé dílo na motivy Božské komedie Danta Alighieriho z počátku 14. století.
    Vstupné 70 Kč.
 

rezervace prohlídek
prodej suvenýrů    
občerstvení

pronájem prostor
možnost svatebních obřadů
pořádání kulturních akcí, plesů apod.

 
     Kontakt:
     tel.: 487 876 195, 728 351 101,
 
 

Hrad Kokořín
Kokořín

    
Hrad postavil r. 1320 Hynek Berka z Dubé, obýván byl do pol. 16. stol., poté opuštěn a změnil se v ruinu. Zřícenina romanticky rekonstruována na počátku 20. stol. pro V. Špačka pod odborným dozorem Z. Wintra a A. Sedláčka.
                                                                       
Expozice: Prohlídka hradu je koncipována do jedné trasy která zahrnuje rytířský sál jehož výzdobu tvoří jednotlivé erby původních majitelů Kokořína. V dalších místnostech (lovecký pokoj, ložnice, předpokoj ) jsou romatizující ukázky středověkého hradního vybavení. Velká věž slouží jako vyhlídka. 
 
Zajímavosti: V blízkosti pískovcové útvary "Pokličky", rozhledna na Vrátenské hoře a také Hradsko - slovanské sídliště (byli zde poražení Frankové r. 805).
 
    
      Kontakt:
      Tel.: 315 695 064
      Fax: 315 694 102
      e-mail: hradkokorin@seznam.cz
      web: www.hrad-kokorin.cz
 
 

Hrad Bezděz
Hrad Bezděz

        Jeden z nejznámějších a nejvýznamnějších raně gotických hradů v České Republice byl postaven na vrcholu 604 metrů vysoké zvoncovité čedičové homole mezi lety 1264-78. Hrad byl založen Přemyslem Otakarem II.. Stavba hradu byla součástí plánu panovníka na vytvoření nové sítě pevnosti v zemi, center větších správních obvodů a opěrných bodů v pomezní části Čech. Bezdězu byla také určena funkce obytná (sídlo královského purkrabí) a vojenská (sídlo vojenské posádky), Proto v jeho vybavení chybí hospodářské budovy. Po smrti Přemysla Otakara II. se stal hrad od r. 1279 načas vězením královny Kunhuty a jejího syna kralevice Václava II, kteří zde byly vězněni Otou Braniborským. Roku 1300 Václav II. zastavil bezdězský velkostatek i s hradem Hynkovi z Dubé a hrad se stal běžným sídlem feudálního velmože.                              
                                      
     Kontakt:
     tel.: 487 873 131 (správa hradu), 606 649 807 (kastelán), 723 774 904 (pokladna), 
     e-mail: bezdez@npu.cz
 

 

Starý Berštejn

Starý Berštejn          Zřícenina hradu u obce Vrchovany u Dubé,
hrad založil po roce 1427 Jindřich Hlaváč z Dubé.
Hrad stojí na skále, která je součástí jeho zdí.
Bernštejn, tedy můžeme zařadit mezi takzvané skalní hrady.
Pokud se budete dobře dívat,
můžete zde nalézt zbytky zdí hospodářské budovy a cisterny,
vytesané do skály.

-    
                            Hrad není přístupný veřejnosti. 
     
      Umístění:
      Na trase Doksy - Dubá, 6km
 

Zřícenina hradu Jestřebí

zřícenina hradu Jestřebí Hrad Jestřebí nechal postavit Jindřich Berka z Dubé někdy koncem 13. století a měl to prý výborně vymyšlené. Skalní suk byl v krajině osamělý, takže ho nemohli ostřelovat z jiných kopců, kolem byly bažinaté louky, málo stromů a tak tu byl dobrý výhled široko daleko.  Do skály byla také vytesána cisterna na vodu a sklepy. Vystřídalo se tu ještě několik majitelů ze samých slavných šlechtických rodů - Ronovci, páni z Lipé, Dubé, Smiřičtí a nakonec Vartemberkové, ale ani to nezabránilo jeho zkáze. Ještě v roce 1523 byl v podhradí postaven kostel, ale už v roce 1547 se hrad uvádí jako opuštěný a neudržovaný.

-          Volně přístupné.
 
    Umístění:
    6 km od Doks směrem na Českou Lípu
 

 

Zřícenina hradu Ronov

zřícenina hradu Ronov
         Mezi obcemi Stvolínky a Kravaře. Hrad poprvé připomínán v roce 1429. Kdo ho postavil není přesně známo a všeznalý hradolog A. Sedláček uvádí, že jej založil kolem roku 1420 Hynek Hlaváč z Dubé. Dnešní historici podle archeologických průzkumů usuzují, že to zřejmě bylo již dříve, v letech 1355-1381. Významná krajinná dominanta.
-          Volně přístupné.
      Umístění:
      Na trase Česká Lípa – Litoměřice