Komise

Komise pro projednávání přestupků

předseda: JUDr. Marie Vítková
členové: Veronika Kolomazníková, Miroslava Papírníková, Libuše Benešová, Danuše Červená

Bytová komise

předseda: Martina Šepsová
členové: Miroslava Papírníková, Libuše Benešová, Jakub Fliegel, Mgr. Veronika Matějková 

Komise pro regeneraci městské památkové zóny

předseda: Bc. Lucie Matysová
členové: Věra Králová, Martin Volejník, Vratislav Vokál

Kulturní komise

předseda: Monika Šimonová
členové: Bc. Lucie Matysová, Zuzana Macurová, Petra Mečířová, Jarmila Rupertová, Kristýna Houžvičková, Veronika Dufková, Eva Jelenová, Gabriela Garrihy

Komise pro občanské záležitosti

předseda: Petra Mečířová
členové: Eva Jelenová, Danuše Červená, Mgr. Jana Mašková, Jarmila Svatošová, Květoslava Charouzková, Jindřiška Stehnová, Zuzana Martínková, Martina Šepsová

Povodňová a krizová komise

předseda: Ing. Irena Žalovičová
členové: Martin Fuxa DiS., Zbyšek Stibor ml, Jana Ptáčková, Martin Tomášek, Martin Mynařík, Leona Maříková, Zuzana Martínková

Letopisecká komise

předseda: Linda Staňková
členové: Mgr. Veronika Matějková, Bc. Lucie Matysová, Zuzana Martínková


Redakční rada zpravodaje Dubáček

šéfredaktor: Zuzana Martínková
členové: Markéta Myšková, Pepa Středa
email: dubacek@mestoduba.cz