Knihovna

Ve městě Dubá fungují dvě knihovny.

Deštná

Má ji na starosti paní Vokálová, domluvíte se na výpůjčce přímo v obchodě.

Dubá

Nachází se v areálu mateřské školky, má samostatný vchod v Luční ulici a ve stejné budově funguje i klub senorů. V rámci knihovny je k dispozici i počítač s připojením k internetu.
Městská knihovna v Dubé je veřejnou knihovnou evidovanou na Ministerstvu kultury ČR pod číslem 3124. Hlavním předmětem činnosti je poskytování veřejných knihovních a informačních služeb.

Knihovní provoz je plně automatizován, od výpůjčního protokolu až po on-line katalogy přístupné veřejnosti. Knihovní fond městské knihovny tvoří cca 7500 knihovních jednotek.

Evidenční poplatek - 100 Kč / rok

Otevírací doba knihovny
středa 16 - 18 hodin
čtvrtek 15 - 17 hodin
https://knihovnaduba.webk.cz/

Odpovědný pracovník

Bc. Lucie Matysová
knihovna@mestoduba.cz
telefon: 736 126 063