Členové zastupitelstva

Volební období 2022 – 2026

Jednací řád zastupitelstva města Dubá

 • Ing. Irena Žalovičová (ODS) - starostka, předsedkyně povodňové a krizové komise
 • Martin Fuxa, DiS. (ODS) - místostarosta, člen povodňové a krizové komise
 • Ing. Anna Ložková (ODS) - členka zastupitelstva, předsedkyně finančního výboru, členka majetkového výboru 
 • Mgr. Veronika Matějková (ODS) - členka zastupitelstva, předsedkyně kontrolního výboru
 • Jakub Fliegel (ODS) - člen zastupitelstva, předseda majetkového výboru, člen bytové komise
 • Monika Šimonová (ODS) - členka zastupitelstva, předsedkyně kulturní komise
 • Martin Mynařík (ODS) - člen zastupitelstva, člen povodňové a krizové komise
 • Tomáš Novák (SLK) - člen zastupitelstva
 • Eva Jelenová (SLK) - členka zastupitelstva, členka kulturní komise a komise pro občanské záležitosti
 • Tomáš Mařík (SLK) - člen zastupitelstva, člen kontrolního výboru a člen povodňové a krizové komise
 • Gabriela Garrihy (SLK) - členka zastupitelstva, členka kulturní komise