Výbory

Výbory zastupitelstva města Dubá

Níže uvedené výbory města Dubá jsou zřízeny dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích a byly zvoleny na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Dubá dne 20. října 2022.

Finanční výbor

předseda: Ing. Anna Ložková
členové: Tomáš Novák (ODS), Jitka Černá, Danuše Červená, Tomáš Stejskal

Kontrolní výbor

předseda: Mgr. Veronika Matějková
členové: Tomáš Mařík, Pavel Mojtek, Jaroslava Sloupová, Lubomír Wagenknecht

Majetkový výbor

předseda: Jakub Fliegel
členové: Bedřich Janďourek, Ing. Anna Ložková, Tomáš Novák (ODS), Linda Staňková

Školská rada

předseda: Mgr. Veronika Matějková
členové: Martin Mynařík, Monika Šimonová


OSADNÍ VÝBORY 

Osadní výbor NeDra (Nedvězí a Dražejov)

předseda: Michaela Bašová
členové: Ing. Tomáš Jankot, Ing. Josef Středa, Radoslava Vajsová a Ing. Jiří Vajs

Osadní výbor Zakšín

předseda: Martin Hrabě
členové: Ing. Michal Pešan a Martin Dvořák

Osadní výbor Lhota

předseda: Jiří Navrátil
členové: Jan Cais, Michal Kašpar

Osadní výbor Deštná

předseda: Monika Šimonová
členové: Petra Hřebíčková, Jitka Stehlíková, Jindřiška Stehnová, Jakub Kos

Osadní výbor Dřevčice

předseda: Diana Hradecká
členové: Ing. Petr Kmínek, Mgr. Jana Samcová, Josef Jančák, Veronika Velechovská