Kácení dřevin

Kácení bez povolení

Na vlastní zahradě můžete pokácet ovocný strom nebo keř bez povolení.  Nezáleží přitom na tom, zda je zahrada oplocená, ani na stáří, druhu či velikosti stromu. Zahrada ale musí být ve vašem vlastnictví, nacházet se v obci a v katastru je vedená jako zahrada, zastavěná plocha, nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku jako zeleň.

Neovocné stromy a keře můžete na vlastní zahradě kácet bez povolení v případě, že ve výšce 130 cm nad zemí nemají obvod kmene větší než 80 cm nebo souvislé, tedy dotýkající se či prorůstající porosty, které nepřesahují 40 m².

Povolení také nepotřebujete na pokácení suchých či výrazně poškozených stromů na vlastním pozemku, které by mohly ohrožovat okolí pádem. Pouze pokud se jedná o mohutné stromy, tak pokácení do 15 dnů od provedení nahlaste úřadu a to včetně fotodokumentace prokazující, že strom byl mrtvý.

Kácení s povolením

Neovocné stromy, jejichž obvod je ve výšce 130 cm nad zemí větší než 80 cm, nebo souvislý porost přesahující 40 m², které se nacházejí navaši vlastní zahradě, nemůžete pokácet bez předchozího povolení. Stejně tak musíte zažádat o povolení v případě, že byste chtěli pokácet chráněný strom, strom ceněný pro své stáří, strom tvořící krajinný prvek, strom nacházející se v chráněné lokalitě (v našem katastru pozor na ochranu CHKO a památkovou), případně pokud by se jednalo o stromořadí (což je řada minimálně deseti stromů, přičemž některé stromy mohou chybět).

Bez povolení takové stromy rozhodně nekácejte, hrozila by vám značná finanční pokuta.

Vyplněnou žádost o povolení včetně potřebných příloh podávejte prostřednictvím podatelny nebo datové schránky 75ybej8.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les Typ: DOC dokument, Velikost: 27.5 kB

Odpovědná osoba

Ing. Josef Štveráček
telefon: 607 851 462
lesni.hospodar@mestoduba.cz

Více informací včetně odkazů na vyhlášku a metodické pokyny na stránkách MŽP:

Ochrana dřevin rostoucích mimo les - Ministerstvo životního prostředí (mzp.cz)