Přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce s Kulturním centrem města Bolesławiec

Start (bok.boleslawiec.pl)

2023 

Interregeuroregion

 

Nově navázané přeshraniční partnerství a spolupráce vyústilo po několika osobních návštěvách v Polsku a v Dubé v první společný projekt. Společná oslava Dnů Evropského dědictví (zkráceně EHD) s důrazem na představení nejvýznamnějšího kulturní dědictví obou partnerů a představení samotných partnerů veřejnosti v rámci výstav.

Společný přeshraniční projekt s názvem "Živé dědictví Boleslawce a Dubé - Dny Evropského dědictví / Żywe dziedzictwo Bolesławca i Dubej - Europejskie Dni Dziedzictwa", reg.č. projektu N.001.04.0001 a jeho obsahem bylo sdílení kulturního dědictví v rámci oslav Dnů evropského dědictví a následné výstavy, které probíhaly do konce roku 2023, výstavy jsme pro jejich úspěch nakonec měly umístěné ještě do poloviny dubna roku 2024.

Kulturní centrum ve městě Boleslawiec je profesionalizované a v rámci dalších schůzek čerpáme řadu dobrých tipů a organizačních vychytávek i pro naše pořádání kulturních akcí.

Fotogalerie z aktivit projektu:

Dny evropského dědictví v Dubé
Dny evropského dědictví ve městě Boleslawiec
Výstava fotografií na radnici v Dubé

https://bok.boleslawiec.pl/index.php/hidden-article/1265-zywe-dziedzictwo-boleslawca-i-dubej-europejskie-dni-dziedzictwa-2023

https://youtu.be/LkQYFYfSHqI?si=HKZibKLySA4CZMtl&t=101

https://bok.boleslawiec.pl/index.php/hidden-article/1314-zakonczenie-projektu-zywe-dziedzictwo-boleslawca-i-dubej-europejskie-dni-dziedzictwa

 


přeshraniční spolupráce Dubá - Mirsk

 

Přeshraniční spolupráce s městem Mirsk 

znak města Dubá                                  znak polského města Mirsk

 

V létě 2016 byla navázána spolupráce měst Dubá a Mirsk.
Obě města, nacházející se v českopolském příhraničí, mají snahu lépe marketingově využít svůj rozvojový potenciál především v oblasti cestovního ruchu.
Průběžně probíhají pracovní jednání zástupců obou měst s cílem definovat a upřesňovat společná rozvojová témata, priority společného rozvoje.

Další informace o probíhajících či ukončených projektech naleznete v podpoložkách zde:

2019

Chráníme před zapomněním historické památky v Dubé a Mirsku – 

Poznáváme se navzájem – mladí i senioři v Dubé i Mirsku – 

2018

„Česko - polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti"

2017

„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
– aplikace dobré praxe do řízení obcí“

Fond mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko