Tipy na výlety

Tipy na peší výlety

 

Kaple sv. Barbory

Nenáročná cesta, stoupání jen ke sv. Barboře.
Z náměstí po žluté značce ke sloupu Nejsv. Trojice u hřiště, tam ji opustíme a jdeme rovně podél zdi parku až na křižovatku u zámku Nový Berštejn. Kolem benzínky asi 800 m po státní silnici ve směru na Českou Lípu, za sochou sv. Jana Nepomuckého odbočíme na lesní silničku vpravo, držíme se stále hlavní cesty, až sejdeme na silnici Dubá - Doksy. Na ni pokračujeme vlevo, u vodárny narazíme na žlutou značku, již následujeme kolem vodárny až k rozcestníkům pod kaplí sv. Barbory. K té odbočíme pár desítek metrů a poté se vrátíme zpět a pokračujeme směrem pod les na rozcestí s červenou. Po červené se dáme buď doleva nebo sejdeme ještě trochu níže a dáme se širokou cestou přes louku k chatám. Sejdeme mezi chatami k rybníku. Od koupaliště cestou vedle silnice (po modré značce) k náměstí v Dubé.
 

Panská Ves

Nenáročná cesta, stoupání k Panské Vsi.
Z náměstí okolo hřbitova po červené značce silničkou a pak úvozovou cestou ke mlýnu. Od mlýna vystoupíme na rozcestí značek a po žluté dojdeme pod sv. Barboru. Pokračujeme po červené až k silnici, zde značku opustíme a přímo přes silnici přejdeme na silničku u sloupu vysokého napětí. Po silničce přímo k opuštěnému objektu se solárními panely na střeše, po pravé straně jsou pevnůstky. Stáčíme se doprava podél plotu objektu, silnička se mění v polní cestu, pevnůstky vlastně obcházíme a pokračujeme mezi chatami k silnici. Po ní po chvilce dojdeme k rybníku v Nedamově. Zde pokračujeme po modré značce údolím, napřed po silnici a potom po skalních schodech do Panské Vsi.
 

Zbytky tvrze Kluk

Trochu stoupání, jinak pohodlná trasa s četnými výhledy.
Cestu začneme v Rozprechticích u rybníka. Z Rozprechtic jdeme po červené značce po silnici kolem vybité usedlosti nad rybníkem k lesu a doleva vystoupáme k Panské Vsi. Z ní pokračujeme cestou s výhledy kolem parabol radarů po levé straně k rozcestí pod Beškovským vrchem. Ještě před rozcestím bude po pravé straně loučka a na ní málo znatelná cesta - vracečka - téměř souběžná s tou kterou jsme přišli. Zachází se do lesa a po malé chvíli příjdeme k viklanu. Od viklanu zpět na značenou cestu. Na rozcestí se vydáme po zelené značce a dojdeme k silnici Dubá - Mšeno. Držíme se zelené, přejdeme silnici a za ní vystoupíme na sotva znatelnou pěšinu na kopec vpravo. Najdeme zde znatelné zbytky tvrze Kluk.
 

Nedvězí  

Zvlněná trasa, ale většinou po rovině.
Cestu začneme v Deštné (Románský kostel sv. Václava). Z Deštné se vydáme po žluté značce do kopce a pak sejdeme do krásné široké lokality Vrabcov. Za můstkem narazíme na zelenou značku a poté se vydáme vlevo stejným údolím do Rozprechtic. V Rozprechticích po žluté Pramenným dolem vystoupáme do Dražejova a za ním stále po žluté po silničce do vesničky Nedvězí se širokými výhledy a roubenými domy. Z vesničky prudce, ale krátce do kopce s nezalesněným vrcholem a úžasným rozhledem na všechny strany - to je Nedvězí.
 
 

Okružní výlety po Dubé a Dubsku

Vážení turisté,
nabízíme vám možnosti výletů po Dubé a nejbližším okolí. Jako výchozí bod jsme zvolili Masarykovo náměstí, na kterém je hned několik zajímavostí. V horní, západní části náměstí stojí radnice, která je stavěna v empírovém slohu z roku 1851. Uprostřed náměstí stojí sousoší Nejsvětější Trojice z roku 1726. Dle některých historiků a pamětníků je pod částí náměstí jezero. A nyní již výlety. Vždy se budeme orientovat tak, že stojíme zády k radnici.
 

Kolem Máchadla  

Z náměstí se vydáme ulicí Jana Roháče (na jih) až ke křižovatce na Rozprechtice. Vydáme se dále Nedamovskou ulicí kolem nové bytové zástavby a areálu mateřské školy až k odbočce na Máchadlo. Vodu v Máchadle střeží socha sv. Floriana z 18. století. Od Máchadla se nejprve cestou doprava a poté doleva do kopce dostaneme na rozcestí na Mlýnek, odkud zamíříme vlevo ke hřbitovu. Zde se naskytne pěkný výhled na Dubou a okolí. Je odtud vidět na vyhlídkový bod Nedvězí. Cestou okolo hřbitova dolů Českolipskou ulicí se vrátíme zpět na náměstí.
 

Kolem Základní školy

Nyní se podíváme na severozápadní část Dubé. Od radnice zamíříme vlevo Poštovní ulicí až na roh, kde stojí bistro. Přejdeme silnici směrem ke škole, která je stavěna v neorenesančním klasicistním stylu. Na ní navazuje nová budova se školní jídelnou. V horní části Dlouhé ulice je k vidění lidová architektura. Roubené chalupy neztratily nic ze svého kouzla. Na konci ulice jdeme cestou vlevo do ulice Zahradní. Zde je většinou nová zástavba, ale máme - li poznat své městečko, nemůžeme tuto ulici vynechat. A už jsme u kostela Nalezení sv. Kříže. Jde o chráněnou památku z 18. století. Od kostela se vracíme Českolipskou ulicí k bistru a přímou ulicí Školní zpět k radnici.
 

Sušárna chmele

Od radnice se dáme vlevo a hned za budovou sejdeme z kopečka do ulice Požárníků. Projdeme kolem hasičské zbrojnice, která zaujme svou fasádou až k vyhořelé roubence. Před ní zahneme vpravo a po cestě dojdeme až ke zmiňované Sušárně chmele. Dubá byla proslavena svým chmelem - Dubským zelenáčem, který se právě zde, sušil. Stavba je pozoruhodná dvěma sušícími věžemi, které v současné době procházejí pozvolnou rekonstrukcí. Musíme se vrátit stejnou cestou, ale určitě to stojí za to.
 

Naučná stezka Dubsko - Kokořínsko

Do města Dubá, kde je výchozí i cílový bod naučné stezky, se můžete dopravit buď autem, nebo autobusem. První panel s popisem a obecnými informacemi o naučné stezce Vás čeká hned vedle autobusového nádraží, společně s turistickou mapou zdejší oblasti. 
Pokud se na toto místo vrátíte ještě plni sil, vřele doporučujeme prohlídku zdejšího města. Dubá byla založena kolem r. 1300, významnou kulturní památkou tohoto místa je kostel Nalezení sv. Kříže, což je barokní stavba postavená v letech 1744 – 1760 a dále barokní sousoší Nejsvětější trojice z roku 1726. V minulosti byla Dubá známá především pěstováním chmele, konkrétně odrůdou Dubský zeleňák. Tyto časy dnes již připomíná pouze věžovitá sušárna chmele u silnice na Mšeno.
Pokud budete mít štěstí a zavítáte do Dubé v ten správný čas, čeká Vás i spousta kulturních akcí, např. v autokempu Nedamov se v polovině srpna pravidelně pořádají Mezinárodní jazzové dny.
 

Pár zásad pro návštěvníky:

neničte informační tabule, aby si je mohli prohlédnout i ostatní
vše co si na naučnou stezku přinesete, zase odneste (odpadky okolní přírodě na kráse nepřidají)

 

A zde je slíbená naučná stezka:

Novoberštejnské zajímavosti

Sejdeme-li od sloupu Nejsvětější Trojice z první poloviny 18. století, který stojí u zdi zámecké obory, dolů do údolí pod zámek Nový Berštejn, uvidíme po levé straně plošinu s novostavbou roubené chalupy. Za ní se skrývá vjezd do sklepů, které patřily k novoberštejnskému pivovaru. Poslední zbytky objektu pivovaru jsou ruiny nedávno stržené budovy u cesty.

Pivo se na Novém Berštejně vařilo již dávno, koneckonců dubsko bylo chmelařskou oblastí, i když větší část   chmele byla určena k prodeji. Přesto byla produkce novoberštejnského pivovaru značná. V roce 1891se vařilo 136 várek piva po 36 hektolitrech. O rok později po rekonstrukci pivovaru už celkem 5000 hektolitrů. O přestavbě "Novoperštýnského" - jak se v té době nazýval - pivovaru se dochovala zpráva od tehdejšího nájemce Františka Zvěřiny z Nymburka. Píše v ní, že pivovar převzal od vdovy po předchozím nájemci Schovánkovi v roce 1889. To mu bylo pouhých 28 let. Protože byl pivovar ve zpustošeném stavu, pustil se ihned do oprav, které právě v roce 1892 dokočil. Svůj čtyřstránkový zápis v nově přestavěných budovách uschoval. Pivovar byl 9. května 1945 bombardován a při odklízení trosek byl zápis nalezen. Zbytky pivovaru sloužili posléze dlouhé roky jako výrobna zrajících sýrů, až byly odkoupeny soukromou společností, která je nechala zchátrat docela.
       Půjdeme vlevo kolem zbořeniště a po několika desítkách metrů zabočíme opět doleva na nepoužívanou lesní cestu. Po ní stoupáme vzhůru. Po levé straně si všimneme okrouhlých větracích šachet sklepů. I z jejich rozmístění máme možnost představit si rozlehlost podzemních prostor. Cesta nás dovede k zadní části ohradní zdi zámecké obory. Přes kamennou zeď se nám nabízí zase trochu jiný, ale velmi pěkný pohled na zámek, spolu s administrativní budovou zámeckého statku. Kolem starých lip půjdeme k zadnímu vjezdu do hospodářského dvora, původně náležejícího k zámku. Památkově chráněný areál hospodářského dvora je v majetku Pozemkového fondu ČR. Na průčelí chléva vpravo jsou letopočty stavebních úprav. O něco dále stojí podlouhlá budova bytů pro zaměstnance. Vlevo uvidíme bránu do dvora, která je krásnou ukázkou působivé barokní architektury. Vpravo od ní za přístavky můžeme vidět zajímavou barokní stodolu s mansardovou střechou.
        Vzhledem k tomu, že hospodářský dvůr i ostatní přilehlé prostory jsou využívány podnikatelskými subjekty, nepůjdeme dále, ale vrátíme se stejnou cestou zpět do údolí.  
myš

 

Putování za lidovou architekturou

 
Zájemcům o lidovou architekturu doporučuje příslušná literatura v okolí Dubé vesnickou památkovou rezervaci Lhota nebo památkovou zónu Bukovec. V obou osadách najdou turisté ucelené soubory lidových, většinou roubených, staveb, které jsou výborně zachovalé a citlivě opravené. Zajímavá původní zástavba je ale i na mnoha jiných místech, i když se do jejího sousedství často vměstnaly různorodé novostavby a ani renovace vždy nectí architektonickou čistotu lidové architektury. Možná ale tím spíše vynikne krása a důmyslnost starých chalup tam, kde zůstal zachován jejich původní vzhled. Nejsou ale zajímavé jen samy o sobě, za pozornost stojí i způsob jejich usazení v terénu. Dávní stavitelé přizpůsobovali chalupy terénním zvláštnostem, zatímco pro novou zástavbu se terén přizpůsobuje představám stavitele.  Asi patnáctikilometrový výlet po červené přes Mlýnek, Nedamov, Panskou Ves, Křenov a Rozprechtice zpět do Dubé podrobnosti o výletě