Radnice

Město Dubá má 11 členů zastupitelstva. Starostka je uvolněná, místostarota neuvolněný. Měststký úřad vede tajemník. Užitečné informace a formuláře najdete v sekci Potřebuji zařídit.

Město Dubá

  • je zřizovatelem Mateřské školy Dubá a Základní školy Dubá
  • podniká v lesnictví, vlastní cca 800 ha lesa
  • provozuje kemp a koupaliště v Nedamově
  • je zřizovatelem hasičské jednotky JPOII/1 Dubá
  • provozuje Sběrné místo pro ukládání odpadu pro místní poplatníky
  • provozuje informační centrum a knihovnu