Zábor veřejného prostranství

Veřejná prostranství jsou podle zákona o obcích všechna prostranství, která jsou přístupná všem bez omezení, např. náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory, a to dokonce bez ohledu na jejich vlastníka.

Město Dubá nestanovuje poplatek ze záboru veřejného prostranství, ale to neznamená, že si na tomto prostranství může každý dělat co chce. K umístění zařízení nebo využívání prostoru ke komerčním, ale i nekomerčním účelům je třeba mít povolení.

Povolení městského úřadu Dubá k užívání (záboru) veřejného prostranství se vydává např. z následujících důvodů: umístění stavebního zařízení (např. lešení, kontejner apod.), reklamního zařízení, zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí, zařízení cirkusů, zařízení sloužící pro poskytování služeb, pro potřeby filmových a televizních děl, kulturní a sportovní akce, výkopové práce, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb včetně předzahrádek, reklamní akce apod.

Vydání povolení k užívání veřejného prostranství je podmíněno podáním příslušného formuláře včetně situačního nákresu a dalších nezbytných podkladů prostřednictvím podatelny města email: podatelna@mestoduba.cz nebo fyzicky v přízemí radnice nebo datovou schránkou 75ybej8.

Formulář žádosti - doc Typ: DOC dokument, Velikost: 314 kB
Formulář žádosti - pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 405.25 kB

Žádost o povolení je potřeba doručit minimálně 7 dní před samotným záborem.

Odpovědná osoba

Veronika Kolomazníková
poplatky@mestoduba.cz
tel. 487 870 201