Poskytované služby

CENY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH MĚSTEM DUBÁ
Kopírování
  • A4 jednostranně 2,- Kč
  • A4 oboustranně 3,- Kč
  • A3 jednostranně 4,- Kč
  • A3 oboustranně 5,- Kč
  • A4 barevně jednostranně 5,- až 10,- Kč dle rozsahu tisku
Laminace dokumentů
  • A4 20,- Kč
  • A5 10,- Kč
Kroužkování dokumentů
  • 20,- Kč
 
Následující služby NEJSOU hlavní činností pracovníků údržby města
a mohou být poskytnuty pouze v rámci jejich volné kapacity
(hodinou se počítá započatá hodina, dnem se počítá každý započatý den) 
kontakt: Monika Šimonová: 607 933 058

ceník ke stažení: 
 
Půjčovné velkého traktoru s obsluhou  (vč. valníku)            
470,- Kč/1 hod. odvoz sypkého materiálu
 
Půjčovné velkého traktoru s obsluhou  (vč. valníku) 
570,- Kč/1 hod. odvoz odpadu
 
Půjčovné malého traktoru s obsluhou  (vč. valníku)
300,- Kč/1 hod.   
 
Půjčovné valníku                                
500,- Kč/1 den
 
Štěpkování 
600,- Kč /hod.
 
Půjčovné Citroënu s obsluhou             
350,- Kč/1 hod. odvoz sypkého materiálu
 
Půjčovné Citroënu s obsluhou             
450,- Kč/1 hod. odvoz odpadu