Uzavírky a užívání komunikací

Zvláštní užívání komunikací

Zvláštním užíváním pozemní komunikace jsou například stavební práce, umístění inženýrských sítí, vyhrazené parkovací stání, provozování stánků, sportovní a kulturní akce apod.
Komunikace je možné takovým způsobem užívat pouze na základě povolení, které vydá příslušný silniční správní úřad.

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy  obecní úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace obecní úřad

Více na: Ministerstvo dopravy ČR - Pozemní komunikace (mdcr.cz)

Uzavírky komunikací

Uzavřít místní komunikaci a veřejně přístupnou účelovou komunikaci lze jen na základě povolení. Toto povolení uděluje příslušný silniční správní úřad, který také rozhoduje o případné objížďce.

Kategorie a třída komunikace
Silniční správní úřad
silnice I. třídy krajský úřad
silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné účelové komunikace obecní úřad obce s rozšířenou působností
místní komunikace obecní úřad

Více na: Ministerstvo dopravy ČR - Pozemní komunikace (mdcr.cz)

Formuláře - silniční správní úřad

Odpovědná osoba

Lenka Čermáková
vedoucí stavebního úřadu
stavebni.urad@mestoduba.cz
tel. 487 870 103