Obsah

15. Černý rybník

ČERNÝ RYBNÍK
Zastávka poblíž autokempu Nedamov překvapí připomínkou, že se nacházíme uprostřed kaskády tří zajímavých mlýnů.

Černý rybník

Přírodní koupaliště v areálu Autokempu Nedamov je známé svým příjemným prostředím, kvalitním zázemím a dobrým koupáním. Na své si tu přijdou také rybáři. Černý rybník má ale i bohatou historii, která sahá nejméně do 16. století, jak dokládá datace, kterou zmiňuje Miroslav Kolka v publikaci Technická zařízení na vodní pohon v Dubé, Doksech a okolí (NPÚ 2014). V publikaci si lze přečíst podrobnou historii a technické údaje o Černém mlýně, stojícím nedaleko rybníka.

Samotný Černý rybník byl součástí vrchnostenských pozemků, náležejících k novoberštejnskému panství. Voda k němu přitéká údolím od pozůstatků prvního z mlýnů na Liběchovce. Nazýval se Mlýnek (Kleinmühle), zbylo z něho několik do pískovcové skály zahloubených prostor různého účelu a zčásti do skály zasekaný mlýnský náhon. Ten nám spolu s mapou 1. vojenského mapování (okolo 1766) ukazuje, že mlýnské složení bylo poháněno vodou z výše položeného již zaniklého rybníka, nikoli z dnešního, který ke zbytkům mlýna přiléhá. Z Černého rybníka pak voda zčásti napájela náhon, vedoucí k Černému mlýnu, ale také štolou vytesanou ve skalním bloku tekla 1,65 km dlouhým náhonem směrem k Šibeničnímu mlýnu v Rozprechticích (někdejším Švihově).

Černý rybník samozřejmě sloužil také k chovu ryb. A později i ke koupání. Ovšem první dřevěné kabinky na pilotech nad vodou stály jinde než dnes - vedle skály na severní straně rybníka, a to již na počátku 20. století. Pamětníci vzpomínají na sedátka, vytesaná do skály, na kterých se děti na slunci vyhřívaly, když zmrzlé vylezly z vody.

Podle pamětníků bývala jižní strana rybníka, kde se dnes nachází pláž, zarostlá rákosím a mlynář z Černého mlýna tam měl postavené molo, ze kterého krmil ryby. Jinak ale na pozemcích v místech dnešního autokempu byla pole a louky, patřící k areálu statku čp. 26, ze kterého se dodnes zachovala jen stodola. Obytná budova statku stála před stodolou, byl to jednopatrový mohutný dům s mansardovou střechou.

V roce 1945 nebyl už dům v nejlepším stavu a dosídlenci, kteří se v něm usadili, nedokázali tak velký dům opravit. Raději zažádali o jiný příděl a odstěhovali se. Dům čp. 26 byl nakonec zbořen, i stodola měla před několika lety namále. Naštěstí byla opravena a nyní slouží pro potřeby autokempu. Na místě domu čp. 24 vedle vstupu do autokempu bývala hospoda – Schwarzschenke.

Na počátku 70. let minulého století vznikl na pozemcích, původně náležejících k domu čp. 26, rekreační areál, u vody byla zřízena pláž a vybudováno letní kino. Když byla v roce 1974 obec Nedamov připojena k Dubé, koupaliště se dostalo do správy Komunálních služeb města Dubá. V propagačním materiálu z toho roku stojí, že je zde písečná pláž, slunko po celý den, půjčovna loděk, širokoúhlé letní kino, občerstvení a telefon k použití.

V posledních letech se areál autokempu, který dodnes zůstal v majetku města Dubá, dočkal mnoha oprav, postavili se zde nové objekty a sportoviště, v provozu je stále i letní kino. A stejně jako před mnoha lety nabízí areál u Černého rybníka písečnou pláž, slunce, občerstvení a pravou letní pohodu. Slouží jako ideální rekreační zázemí Dubé, ale pro kvalitu vody i služeb je osvědčeným a vyhledávaným cílem návštěvníků i ze vzdálených měst.

myš

Černý rybník ke stažení v pdf