Informace k pálení ohňů - ohlášení pálení

ohlášení pálení ohně https://paleni.izscr.cz

S jarem přichází i období rozdělávání ohňů a úklidu na zahrádkách. Pokud plánujete pálení většího množství klestu, listí nebo stařiny doporučujeme oheň nahlásit na stránce https://paleni.izscr.cz.

Pálení ohňů - děláte to správně? 

Hasiči nás s jarem a obdobím, kdy mnozí začínají rozdělávat ohně upozorňují, že pálení ohňů je zakázáno v lesních porostech, 50 m od něj a na území CHKO, pokud není správou udělena výjimka.

Na zahrádkách byste měli pálit na ohništi, které zamezí dalšímu rozšíření ohně a pálit jen suchý biologický materiál, aby nedocházelo k nadměrnému obtěžování sousedů a porušování zákona o ovzduší.

Vypalování porostů, pálení nepřírodních materiálů a odpadů je zakázáno zákonem o požární ochraně.

Pokud plánujete pálení většího množství klestu, listí nebo stařiny doporučujeme oheň nahlásit na stránce  https://paleni.izscr.cz.

Aplikace slouží k ohlášení plánovaného pálení místně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje a informace zamezí zbytečným výjezdům sboru, povinná evidence je pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby.

Více informací najdete na https://www.hzscr.cz/clanek/ohlasovani-paleni-biologickeho-odpadu-na-volnem-prostranstvi.aspx

Datum vložení: 9. 4. 2024 7:36
Datum poslední aktualizace: 4. 6. 2024 16:18
Autor: správce webu