Předání Ceny města

Předání Ceny města


Udělení Ceny města Dubá paní Petráňové

Cena města Dubá byla paní Petráňové předána
za mimořádný přínos v oblasti kulturního a společenského života.

Předání této ceny schválilo na základě
návrhu komise pro záležitosti občanů
a seniorů
městské zastupitelstvo na svém veřejném zasedání
dne 17. února 2011, a to jednomyslně.

Cena byla paní Petráňové slavnostně předána
starostkou města Dubá, paní Mgr. Zdeňkou Šepsovou
a panem místostarostou Tomášem Novákem,
v pátek dne 29. dubna 2011 v obřadní síni
za přítomnosti dalších zastupitelů města a mnoha občanů.

Obyvatelkou našeho města je paní Petráňová od roku 1972. 
Nejdříve se zde věnovala práci s dětmi
jako učitelka v místní mateřské škole.

Pro mnohé z nás byla paní Petráňová po více než 35 let doslova duší městské knihovny.
Přijít do knihovny, kde jako knihovnice pracovala od září 1973, neznamenalo jen vypůjčit si knihu, pro čtenáře dělala mnohem víc nad rámec svých povinností, a to velmi ochotně.
Vzpomeňme například, že těm, kteří kvůli zdravotním potížím
nemohli sami docházet, vybrané knihy nosila až domů.

Zasloužila se také o neuvěřitelný rozvoj knihovny,
která se její zásluhou zvětšila a počet titulů se 
z původních čtyř tisíc rozšířil
na neuvěřitelných devět tisíc.

Ačkoliv paní Petráňová tento obor nikdy nestudovala,
prakticky po celou dobu se aktivně věnovala sebevzdělávání, absolvovala nejrůznější školení a naučila
se pracovat s počítačem, díky čemuž do elektronického systému zanesla obrovské množství knižních titulů.

Znalost práce s počítačem jí rovněž umožnila dohled nad mladými čtenáři, kteří knihovnu navštěvují za účelem práce s internetem.

Přínos paní Petráňové v oblasti kulturního a společenského života
v Dubé je zcela nezpochybnitelný a celá řada občanů se stala pravidelnými návštěvníky místní knihovny právě díky ní a jejímu vstřícnému přístupu, a to ke všem věkovým kategoriím.

Opomenout nelze ani činnost paní Petráňové v Klubu seniorů,
který vedla od roku 1993 až do konce roku 2009. 
Nejen členové klubu, ale i všichni ostatní ví, že se velkou měrou podílela na vymýšlení a realizaci jeho programů.

Ačkoliv je paní Petráňová občanem našeho města od roku 1972,
je pro nás všechny příkladem skutečného patriotismu
a její láska ke zdejší krajině je mnohým známá,
stejně tak jako její neutuchající optimismus.

foto z akce pořídil Václav Zýval

Datum vložení: 19. 5. 2011 12:23
Datum poslední aktualizace: 19. 5. 2011 12:38