Obsah

Úřední deska


Volby do Zastupitelstva Města Dubá v roce 2022

Zveřejnění záměru města Dubá

Usnesení a zápisy z jednání zastupitelstva

Obecně závazné vyhlášky

Hospodaření města

GDPR - ochrana osobních údajů

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
GDPR - Informační memorandum města Dubá + pověřenec pro město Dubá 29.06.2018 31.12.2020
Pověřenec pro město Dubá 25.05.2018 31.12.2020

Dotace podle zákona č. 250/2000 Sb.

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2022 - smlouva o poskytnutí finančního daru - Hospic sv. Zdislavy, o.p.s., 27.04.2022 31.12.2025
2022 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Římskokatolická farnost - děkanství Dubá 04.04.2022 31.12.2025
2022 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Karate Klub Beringin, z.s. 08.03.2022 31.12.2025
2022 - Smlouva o poskytnutí finančního daru - Útulek Dogsy z.s. 02.03.2022 31.12.2025
2022 - smlouva o poskytnutí finančního daru - Sociální služby města Doksy, příspěvková organizace, 24.02.2022 31.12.2025
2022 - smlouva o poskytnutí finančního daru - Kompakt spol. s.r.o. 24.02.2022 31.12.2025
2022- Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ​​​​​​​z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá, z.s 24.02.2022 31.12.2025
2022 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Klub malých Dubáčků, z.s 24.02.2022 31.12.2025
2022 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ Slavoj Dubá z.s. 24.02.2022 31.12.2025
2021 - Smlouva o poskytnutí finančního daru - Spolek rodičů a přátel ZŠ, MŠ a LMŠ Okna 11.10.2021 31.12.2024
2021 -Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku podle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ a městských památkových zon 30.08.2021 15.09.2024
2021 -SMLOUVA o poskytnutí nefinančního daru - JS Vrchovany - Obrok, z.s. 15.07.2021 31.07.2024
2021 - Smlouva o poskytnutí finančního daru - Útulek Dogsy z.s. 08.07.2021 31.07.2024
2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá, z.s. 20.04.2021 31.12.2024
2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Základní škola Dubá - příspěvková organizace 14.04.2021 31.12.2024
2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Římskokatolická farnost - děkanství Dubá 01.04.2021 30.04.2024
2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Karate Klub Beringin, z.s.  01.03.2021 31.03.2024
2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ Slavoj Dubá z.s. 14.01.2021 31.01.2024
2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Myslivecký spolek Výr Dubá 14.01.2021 31.01.2024
2021 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Klub malých Dubáčků, z.s 08.01.2021 31.01.2024
2021 - Smlouva o poskytnutí finančního daru - Sociální služby Města Doksy 06.01.2021 31.01.2024
2020 -Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku podle § 16 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů v rámci státní finanční podpory z Programu regenerace MPZ a městských památkových zon 14.07.2020 31.07.2023
2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s. 07.04.2020 30.04.2023
2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Klub malých Dubáčků, z.s. 24.02.2020 28.02.2023
2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ Slavoj Dubá, z.s. 24.02.2020 28.02.2023
2020 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Karate Klub Beringin 24.02.2020 28.02.2023
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Klub malých Dubáčků, z.s. 23.01.2018 31.01.2021
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - TJ Slavoj Dubá, z.s. 23.01.2018 31.01.2021
2018 - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Diakonie Dubá z.s. 23.01.2018 31.01.2021
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Dubá - Římskokatolická farnost Deštná rok 2017 12.06.2017 28.06.2020

Stavební úřad města Dubá

Veřejná vyhláška

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ ​​​​​​​„DUBÁ – Luční rekonstrukce ulice“ 20.06.2022 06.07.2022
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 14.06.2022 30.06.2022
VV - Oznámení o zveřejnění Návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Dubá 08.06.2022 08.07.2022
Výzva k odstranění vozidla ŠKODA bez RZ 18.05.2022 19.07.2022
VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – úsek silnice I/9 Bukovec 07.04.2022 29.06.2022
Ministerstvo zemědělství ČR - opatření obecné povahy č. j. MZE-49892/2021-16212 15.09.2021 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy, kterým se mění OOP z 2. 4. 2020 28.07.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Opatření obecné povahy 06.04.2020 31.12.2022
Ministerstvo zemědělství - VV Opatření obecné povahy změna k 6. prosinci 2019 ohledně kalamitního poškození lesních porostů 03.04.2019 31.12.2022
VV -opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č. III/2705 v Korcích 22.02.2018 10.03.2018
VV - opatření obecné povahy: Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů 07.11.2017 23.11.2017
VV - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/9 v katastrálním území Zakšín a obci Dubá (před a za Bukoveckým mlýnem). 09.05.2016 25.05.2016

Ostatní dokumenty

Zpráva o činnosti města Dubá

Máchův kraj

Mikroregion Podralsko

DSO EKOD

Ztráty a nálezy

Informace poskytnuté dle z.č. 106/1999 Sb.