Obsah

 

Poznáváme se navzájem – mladí i senioři v Dubé i Mirsku 


 CZ.11.4.120/0.0./0.0/16_012/0002064

Poznáváme se navzájem – mladí i senioři v Dubé i Mirsku 

článek z 1. koordinační schůzky v Dubé 30. října 2019

článek z fcb k 1. koordinační schůzce od Barbary Vítkové - koordinátora akce