Obsah

 

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ - ZMĚNA č. 1:

 

1. ZUP1 - ÚP DUBÁ - oznámení o vydání OOP

2. Dubá ZUP1 OOP text. pdf

3. Dubá ZUP1 OOP titulní list.pdf

4. Dubá ZUP1 OOP B1 základní. pdf

5. Dubá ZUP1 OOP B2 hlavní. pdf

6. Dubá ZUP1 OOP B2 hlavní 5000.pdf

7. Dubá ZUP1 OOP B4 koor. legenda.pdf

8. Dubá ZUP1 OOP B4 koordinační. pdf

9. Dubá ZUP1 OOP B4 koordinační 5000.pdf

10. Dubá ZUP1 OOP B6 zábory.pdf

11. Dubá ZUP1 OOP B6 zábory legenda.pdf

 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PO ZMĚNĚ Č.1

 

ÚZEMNÍ PLÁN DUBÁ - ZMĚNA č. 2:

 1.  Oznámení o vydání Změny č. 2 Územního plánu Dubá formou opatření obecné povahy

 2. Dubá ZUP2 - Či - odůvodnění
 3. Dubá ZUP2 - B1 - základní výkres A
 4. Dubá ZUP2 - B1 - základní výkres B
 5. Dubá ZUP2 - B1 - základní výkres C
 6. Dubá ZUP2 - B1 - základní výkres - titul 1
 7. Dubá ZUP2 - B2 - 1 hlavní výkres A
 8. Dubá ZUP2 - B2 - 1 hlavní výkres B
 9. Dubá ZUP2 - B2 - 1 hlavní výkres C
 10. Dubá ZUP2 - B2 - 1 hlavní výkres - titul 1
 11. Dubá ZUP2 - B4 - koordinační výkres A
 12. Dubá ZUP2 - B4 - koordinační výkres B
 13. Dubá ZUP2 - B4 - koordinační výkres C
 14. Dubá ZUP2 - B4 - koordinační výkres - leg 1
 15. Dubá ZUP2 - B4 - koordinační výkres - leg 2
 16. Dubá ZUP2 - B4 - koordinační výkres titul 1
 17. Dubá ZUP2 B6 zábory A
 18. Dubá ZUP2 B6 zábory titul 1
 19. Dubá ZUP2- Či - text
 20. Dubá ZUP2 - Či- změnový text

ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DUBÁ PO ZMĚNĚ Č. 1 a 2