Obsah

Výbory zastupitelstva města Dubá

Níže uvedené výbory  města Dubá jsou zřízeny dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích.
Předsedou každého výboru je některý z členů zastupitelstva města Dubá.
Výbory zastupitelstva města Dubá byly zvoleny
na Ustavujícím zasedání Zastupitelstva města Dubá dne 20. října 2022.

 

 Výbory zastupitelstva Města Dubá


 

  • Finanční výbor

předseda:

 

Ing. Anna Ložková

členové:

 

Tomáš Novák (ODS), Jitka Černá, Danuše Červená, Tomáš Stejskal

  • Kontrolní výbor

předseda:

 

Mgr. Veronika Matějková

členové:

 

Tomáš Mařík, Pavel Mojtek, Jaroslava Sloupová, Lubomír Wagenknecht

  • Majetkový výbor

předseda::

 

Jakub Fliegel 

členové:

 

Bedřich Janďourek, Ing. Anna Ložková, Tomáš Novák (ODS), Linda Staňková

  • Školská rada

předseda::

 

Mgr. Veronika Matějková 

členové:

 

Martin Mynařík, Monika Šimonová

 

OSADNÍ VÝBORY 

  • Osadní výbor NeDra (Nedvězí a Dražejov)

předseda:

 

Michaela Bašová

členové:

 

Ing. Tomáš Jankot, Ing. Josef Středa, Radoslava Vajsová a Ing. Jiří Vajs

  • Osadní výbor Zakšín

předseda:

 

Martin Hrabě 

členové:

 

Ing. Michal Pešan a Martin Dvořák

  • Osadní výbor Lhota

předseda:

 

Jiří Navrátil

členové:

 

Jan Cais, Michal Kašpar

 

  • Osadní výbor Deštná

předseda:

 

Monika Šimonová

členové:

 

Petra Hřebíčková, Jitka Stehlíková, Jindřiška Stehnová, Jakub Kos

 

  • Osadní výbor Dřevčice

předseda:

 

Diana Hradecká

členové:

 

Ing. Petr Kmínek, Mgr. Jana Samcová, Josef Jančák, Veronika Velechovská