Obsah

Zastupitelstvo města Dubá
(volební období 2018 – 2022)

                Noví členové složili Slib člena zastupitelstva města Dubá               na Ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva
města Dubá dne 1. listopadu 2018

 

Ing. Irena Žalovičová
(ODS)

-

starostka

d d d

Martin Fuxa, DiS.
(ODS)

-

místostarosta
předseda majetkového výboru

d d d

Ing. Anna Ložková
(ODS)

-

členka zastupitelstva
Předsedkyně finančního výboru
členka majetkového výboru

d d d

Mgr. Veronika Matějková
(ODS)

-

členka zastupitelstva
předsedkyně kontrolního výboru, 
členka finančního výboru
členka Školské rady ZŠ Dubá

d d d

Jakub Fliegel
(ODS)

-

člen zastupitelstva
člen majetkového výboru

d d d

MUDr. Hana Středová
(ODS)

-

členka zastupitelstva
členka Školské rady ZŠ Dubá

d d d

Monika Šimonová
(
ODS)

-

členka zastupitelstva
členka Školské rady ZŠ Dubá

d d d

Karel Šimo
(Nezávislí)

 

-

člen zastupitelstva 

d d d

Tomáš Novák
(Starostové pro Liberecký kraj)

-

člen zastupitelstva

d d d

MUDr. Jiří Klement
(Nezávislí)

-

člen zastupitelstva

d d d

Eva Jelenová
(Starostové pro Liberecký kraj)

-

členka zastupitelstva

d d d