Obsah

Komise starostky města Dubá


 

  • Komise pro projednávání přestupků

předseda:

 

JUDr. Marie Vítková

členové:

 

Barbora Tomášková, Miroslava Papírníková, Libuše Benešová, Danuše Červená

  • Bytová komise

předseda:

 

Barbora Tomášková

členové:

 

Miroslava Papírníková, Libuše Benešová, Jakub Fliegel,
Mgr. Veronika Matějková 

  • Komise pro regeneraci městské památkové zóny

předseda:

 

Bc. Lucie Matysová

členové:

 

Ing. Petr Kmínek, Věra Králová, Martin Volejník, Vratislav Vokál

  • Kulturní komise

předseda:

 

Monika Šimonová

členové:

 

Bc. Lucie Matysová, Zuzana Macurová, Petra Mečířová, Jarmila Rupertová, Kristýna Houžvičková, Veronika Dufková, Eva Jelenová, Gabriela Garrihy

  • Komise pro občanské záležitosti

předseda:

 

Miroslava Papírníková

členové:

 

Eva Jelenová, Danuše Červená, Mgr. Jana Mašková, Jarmila Svatošová, Květoslava Charouzková, Jindřiška Stehnová, Zuzana Martínková, Martina Šepsová

  • Povodňová a krizová komise

předseda:

 

Ing. Irena Žalovičová

členové:

 

Martin Fuxa DiS., Zbyšek Stibor ml, Jana Ptáčková, Martin Tomášek, Martin Mynařík, Leona Maříková, Zuzana Martínková

  • Letopisecká komise

  předseda:

 

Linda Staňková

členové:

 

Mgr. Veronika Matějková, Bc. Lucie Matysová, Zuzana Martínková

 

  • Zpravodaj Dubáček

šéfredaktor:

 

Zuzana Martínková

členové:

 

Markéta Myšková, Pepa Středa

e-mail: dubacek@mestoduba.cz