Obsah

 

    

Putování s Dr. Cílkem   skály u Chudého hrádku

 V rámci interdisciplinárního sympozia na téma "Sdýchávání s krajinou", které v posledním srpnovém týdnu (2008) zorganizoval Podbezdězský spolek intelektuální, poetický a okrašlovací, se uskutečnila vycházka s dr. Václavem Cílkem, známým geologem, archeologem a klimatologem k Chudému Hrádku u Dřevčic. Putování s Dr. Cílkem
 
 

  z Horní Dubové hory k Pavličkám     Putování za zajímavými místy

 
V okolí Dubé je možné nalézt přírodní scenérie nejrůznějších typů, právě tak jako stopy lidské činnosti, staré několik století či jen pár let. Prohlédnout si různorodost krajiny a ukázky vlivů aktivit člověka je velmi zajímavé. Putování za zajímavými místy
 

Putování za samotami 

     Krajina kolem Dubé bývala mnohem více obydlená než nyní. Nejen že osady mívaly více domů a obyvatel, ale v jejich okolí v lesích a na loukách stávaly samoty nebo skupinky domů, obklopené sady a polnostmi. Některé jsou dosud obydlené, jiné pobořené a někde zbyly po domech jen sotva patrné stopy.   Putování za samotami

Putování za lidovou architekturou

 
    LhotaZájemcům o lidovou architekturu doporučuje příslušná literatura v okolí Dubé vesnickou památkovou rezervaci Lhota nebo památkovou zónu Bukovec. V obou osadách najdou turisté ucelené soubory lidových, většinou roubených, staveb, které jsou výborně zachovalé a citlivě opravené. Zajímavá původní zástavba je ale i na mnoha jiných místech, i když se do jejího sousedství často vměstnaly různorodé novostavby a ani renovace vždy nectí architektonickou čistotu lidové architektury. Možná ale tím spíše vynikne krása a důmyslnost starých chalup tam, kde zůstal zachován jejich původní vzhled. Nejsou ale zajímavé jen samy o sobě, za pozornost stojí i způsob jejich usazení v terénu. Dávní stavitelé přizpůsobovali chalupy terénním zvláštnostem, zatímco pro novou zástavbu se terén přizpůsobuje představám stavitele.  Asi patnáctikilometrový výlet po červené přes Mlýnek, Nedamov, Panskou Ves, Křenov a Rozprechtice zpět do Dubé zde v PDF