Multifunkční hřiště v Dubé

Multifunkční hřiště v Dubé
Multifunkční hřiště Dubá

Provozní řád víceúčelového hřiště

Provozovatelem víceúčelového sportovního hřiště je Město Dubá.

Hřiště je určeno k provozování atletiky a míčových her
širokou veřejností všech věkových skupin.
Hřiště slouží i jako školní hřiště pro ZŠ a MŠ.
Z míčových her se jedná o malou kopanou, basketbal, nohejbal a volejbal.
Na hřišti nelze hrát florbal.

Uživatel hřiště dbá předpisů bezpečnostních a k ochraně majetku a ustanovení
tohoto provozního řádu.

 Provoz a správa hřiště

Denní provozní doba využívání víceúčelového hřiště pro veřejnost:  

            dny školního vyučování 15 - 20 hodin

            dny pracovního volna a školní prázdniny 8 - 20 hodin

Vstup do areálu je povolen pouze odemčenou brankou,
je zakázáno přelézání zamčených vchodů a oplocení hřiště.

V případě nepříznivých povětrnostních podmínek
je zakázáno hřiště používat.

V případě zjištění jakékoli závady na sportovním zařízení,
nebo v jeho bezprostředním okolí nahlaste závadu
na telefon 607 933 058 od 7 do 15 hodin.

Volejbalová síť se sloupky je půjčována na vyžádání předem nahlášeným skupinám.