Obsah

 

přeshraniční spolupráce Dubá - Mirsk

 

Přeshraniční spolupráce
s městem Mirsk 

znak města Dubá                                  znak polského města Mirsk

 

Vážení spoluobčané,

 

V létě 2016 byla navázána spolupráce měst Dubá a Mirsk.
Obě města, nacházející se v českopolském příhraničí,
mají snahu lépe marketingově využít svůj rozvojový potenciál
především v oblasti cestovního ruchu.

Průběžně probíhají pracovní jednání zástupců obou měst
s cílem definovat a upřesňovat společná rozvojová témata, priority společného rozvoje.

Další informace o probíhajících či ukončených projektech naleznete v podpoložkách zde:

2019

Chráníme před zapomněním historické památky v Dubé a Mirsku – 

 

Poznáváme se navzájem – mladí i senioři v Dubé i Mirsku – 

2018

„Česko - polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti"

 

2017

„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
– aplikace dobré praxe do řízení obcí“

 

 

Fond mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko