Obsah

 

Organizační složky

Hlavním účelem zřízení níže uvedených organizačních složek je zajištění správy, hospodárného nakládání a provozu majetku města,
stejně jako ochrana obyvatel a majetku proti požárům.

pohlednice autocampu NedamovAutocamp Nedamov

Autokemp Nedamov je organizační složkou města Dubá. Pro město Dubá je tento autokemp zárukou rozvoje cestovního ruchu a z uvedeného důvodu je provozován pod přímou kontrolou města.

              V autokempu je 18 chat po 2 - 5 lůžkách z toho jedna bezbariérová.

www.autokemp-duba-nedamov.cz 

tel. č. do kempu: 721 510 727 
mail: autocampnedamov@mestoduba.cz 

provozovatel Město Dubá:   487 870 201

hlavní správce: Barbora Tomášková  
rezervace chatek: Leona Maříková 

 

                            koupaliště Nedamov


JPO II - hasiči

Město Dubá má jednotku úrovně JPO II s 24 hodinovou pohotovostí a výjezdem do 5 minut od vyhlášení akce. Zjednodušeně lze říci, že tato jednotka má povinnosti profesionálů a finanční a materiálové zabezpečení dobrovolníků. Každý hasič musí být zdravotně způsobilý, proškolený a vybavený ochrannými pomůckami. Kromě odborných zkoušek na HZS musí probíhat během roku pravidelná odborná příprava a kondiční jízdy.

               hasičská chlouba

 

Požární řád města Dubá
s platností od 10. října 2018

Řád ohlašovny požárů města Dubá
s platností od 1. ledna 2017
    

 

  1. Výroční zpráva za rok 2007
  2. Výroční zpráva za rok 2006
  3. Výroční zpráva za rok 2005
  4. Zpráva o činnosti za rok 2004

 

 

 

Městské lesy Dubá

Posláním Městských lesů Dubá je s péčí řádného hospodáře zajistit správu lesů v majetku města. Jednou z priorit organizace je spolupracovat s orgány státní správy lesů a ochrany přírody (zejména se Správou CHKO).

  1. Výroční zpráva za rok 2006
  2. Výroční zpráva za rok 2005
  3. Výroční zpráva za rok 2004