Obsah

CENY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH MĚSTEM DUBÁ
 
Kopírování
A4       jednostranně    2,- Kč
A4       oboustranně     3,- Kč
A3       jednostranně    4,- Kč
A3       oboustranně     5,- Kč
A4       barevně jednostranně   5,- až 10,- Kč dle rozsahu tisku
 
Laminace dokumentů
A4       20,- Kč
A5       10,- Kč
 
Kroužkování dokumentů
20,- Kč
 
Půjčovné traktoru s obsluhou              
360,- Kč/1 hod.
 
Půjčovné valníku                                
200,- Kč/1 den
 
Štěpkování větví  
154,- Kč za každou započatou půlhodinu
 
Odvoz, převoz materiálu (KIA)            
13,- Kč/1 km