Obsah

CENY SLUŽEB POSKYTOVANÝCH MĚSTEM DUBÁ
 
Kopírování
A4       jednostranně    2,- Kč
A4       oboustranně     3,- Kč
A3       jednostranně    4,- Kč
A3       oboustranně     5,- Kč
A4       barevně jednostranně   5,- až 10,- Kč dle rozsahu tisku
 
Laminace dokumentů
A4       20,- Kč
A5       10,- Kč
 
Kroužkování dokumentů
20,- Kč
 
Následující služby NEJSOU hlavní činností pracovníků údržby města
a mohou být poskytnuty pouze v rámci jejich volné kapacity
(hodinou se počítá započatá hodina, dnem se počítá každý započatý den) 
kontakt: Monika Šimonová: 607 933 058

ceník ke stažení: 
 
Půjčovné velkého traktoru s obsluhou  (vč. valníku)            
470,- Kč/1 hod.           odvoz sypkého materiálu
 
Půjčovné velkého traktoru s obsluhou  (vč. valníku) 
570,- Kč/1 hod.           odvoz odpadu
 
Půjčovné malého traktoru s obsluhou  (vč. valníku)
300,- Kč/1 hod.   
 
Půjčovné valníku                                
500,- Kč/1 den
 
Štěpkování 
600,- Kč /hod.
 
Půjčovné Citroënu s obsluhou             
350,- Kč/1 hod.           odvoz sypkého materiálu
 
Půjčovné Citroënu s obsluhou             
450,- Kč/1 hod.           odvoz odpadu