Obsah

PARTNERSTVÍ MĚST DUBÁ A MIRSK

Typ: ostatní
-

 

„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí“

Partnerství měst Dubá a Mirsk

 

Vážení spoluobčané,
v létě 2016 byla navázána spolupráce měst Dubá a Mirsk.
Obě města, nacházející se v českopolském příhraničí,
mají snahu lépe marketingově využít svůj rozvojový potenciál především v oblasti cestovního ruchu.
Od léta minulého roku proběhlo několik pracovních jednání zástupců obou měst s cílem definovat společná rozvojová témata,
priority společného rozvoje obou měst.
Jedním z témat je výměna zkušeností zaměstnanců obou úřadů, zástupců samospráv, zaměstnanců organizací zřizovaných
a spolupráce Infocenter obou měst.
V listopadu a prosinci 2016 byl připravován první společný projekt, který nese název „Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí“.

Projektovou žádost předložilo Město Dubá v rámci
Fondu mikroprojektů Euroregionu Nisa v Liberci.
Projekt č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_012/0000789  byl v rámci procesu hodnocení ze strany Správce fondu vyhodnocen kladně
a ke konci měsíce dubna 2017 byla podepsána
Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Nisa realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko 2014-2020. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou 10.288,52 Euro, přičemž z prostředků fondů (EFRR) Evropské unie je dotován do výše 8.745,24 Euro.

 

Během projektu, jehož délka trvání je v časovém horizontu
10 měsíců, bude uskutečněno celkem 8 tematických setkávacích dnů, na kterých bude předávána „dobrá praxe“zaměstnanců obou úřadů, zástupců samosprávy, a zaměstnanců organizací, která města zřizují.

 

První aktivita je organizována v Dubé, a to 19. května 2017,
kdy ústředním tématem bude HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚST
a průřezové téma: Spolupráce zaměstnanců Infocentra cestovního ruchu v Dubé a Mirsku.
Informace o výstupech z jednotlivých tematických dnů budou průběžně zveřejňovány jak na webu města, tak v městském zpravodaji.

Dlouhodobá spolupráce a partnerství měst Dubá a Mirsk
bylo slavnostně uzavřeno 10. února 2017.
První společný projekt pomůže nastartovat kvalitní spolupráci
mezi oběma městy a realizaci společných projektů na základě společné podložené koncepci obou měst.


Vytvořeno: 25. 5. 2017
Poslední aktualizace: 25. 5. 2017 00:00
Autor: správce webu