Obsah

Jak je to s revizemi kotlů?

Typ: ostatní
-

Jak je to s revizemi kotlů?

Povinnost nechat udělat do konce letošního roku první kontrolu technického stavu kotle mají pouze majitelé kotlů na tuhá paliva
(jako je uhlí, koks, brikety, dřevo..)  a platí i pro krbová kamna
s výměníkem nikoliv ovšem pro majitelé kotlů plynových.

Zákon z roku 2012 konkrétně říká, že povinnost provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, sloužícího jako zdroj tepla
pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, mají majitelé kotlů
o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně.

Tyto kontroly může ze zákona provádět pouze odborně způsobilá osoba, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje
a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě.

V návaznosti na provedení kontroly je poté majitel povinen na vyžádání předložit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
(v našem případě tedy Městskému úřadu Česká Lípa)
doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován
v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Pokud bude při kontrole zjištěno, že tato povinnost nebyla dodržena, může být majiteli kotle udělena pokuta až do výše 20 tisíc korun. V případě, že je v kotli spalováno jiné palivo, než povoluje výrobce daného kotle nebo dokonce odpady (míněno především plasty apod.), což se jednoduše prokáže při odebrání vzorků, hrozí takovému „hříšníkovi“ udělení pokuty až do výše 50 tisíc korun.

Jak zjistíte, kde nejblíže seženete odborně způsobilou osobu,
která vám revizi může provést? Kontakty naleznete buď na internetové stránce
www.aptt.cz v záložce „kontroly kotlů“,
nebo je možné tyto informace získat přes webové stránky příslušného výrobce.

Pokud si ale nebudete vědět s čímkoliv rady, můžete se obrátit přímo na mne na tel. čísle 724 857 243. A ještě malé upozornění. U zcela nových kotlů lze za první revizi považovat kontrolu při zapojování odborně způsobilou osobou, další povinnost provedení kontroly tak majitelům nových kotlů vzniká až po dvou letech.

 

Zuzka Martínková, ekolog MěÚ Dubá


Vytvořeno: 26. 10. 2016
Poslední aktualizace: 26. 10. 2016 00:00
Autor: správce webu