Obsah

3. Dubské dřevosochání

3. ročník byl na téma "Lesní postavy a jiné"

3. DUBSKÉ DŘEVOSOCHÁNÍ

Letošní rok byl, co se kultury týče, zcela netradiční. O mnoho krásných jsme kvůli nařízením vlády přišli. O to více jsme se ale těšili na akce, které se uskutečnit mohly. Jednou z nich bezesporu byl 3. ročník Dubského Dřevosochání. Ten se konal ve dnech
7. až 11. září v Autokempu Nedamov. Tentokráte k nám naše oblíbená čtveřice dorazila
v netradičním složení a v poměru 2 : 2 - ženy vs. muži. A tak jsme mohli přivítat Martu Novotnou, Magdalenu Malou, Jaromíra Dědka a Jana Viktoru. Téma třetího ročníku bylo "lesní postavy a jiné". Zadáním bylo vytvořit sochy dle vlastní fantazie, které budou po náležitém ošetření zdobit nově vznikající lesopark a jeho bezprostřední okolí (např.
i plochu před stáčírnou vody, kde bylo v loňském roce poněkud nešťastným způsobem znehodnoceno stromořadí olší). Šikovní řezbáři příliš dlouho nepřemýšleli, rozdělili si připravené klády (letos se pracovalo s jasanem, olší a dubem) a vrhli se do práce.
Kdo chtěl, mohl se v průběhu celého týdne - respektive od pondělí do pátku na jejich práci přijít podívat. A rozhodně bylo na co se koukat. Marta Novotná vyřezala vílu Olšanku, Magdalena Malá vyrobila nádhernou dubovou lavici a liškou a zajíčky, Jaromír Dědek nechal vzniknout dubového strážce lesa a Honzík Viktora se po menším dilematu
s fascinujícím přírodním útvarem, zdobícím jeho jasanovou kládu mohl pochlubit úžasným duchem lesa - nebo chcete-li stromu, na kterém sedí sovička.
Všichni odvedli naprosto skvělou práci. V pátek byly sochy přestěhovány k Sušárně chmele, kde byly k vidění po celou sobotní akci - Dny evropského dědictví.
Velké sochy ale nebyly to jediné, co během dřevosochání vzniklo.
Každý z naší šikovné čtveřice vyrobil ještě menší sochu, která se v sobotu dražila.
A abych nezapomněla, i letos se k našim řezbářům přidal pan Vičan, kterého jste mohli sledovat při práci na naprosto úchvatném dřevěném obrazu. Klobouk dolů, jste super.
Co zbývá říci závěrem? Že našim řezbářům patří obrovský dík za jejich neuvěřitelnou práci, že jsou báječní a že se s nimi budeme opět za rok těšit na viděnou.
Děkujeme i všem, kdo jejich úsilí přišli sledovat a podpořili je slovy chvály.

Zuzka Martínková