Obsah

1. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí"

1. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu "Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí"

1. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu

Přeshraniční spolupráce s městem Mirsk
v rámci projektu
"Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá - aplikace dobré praxe do řízení obcí"

19. května 2017
1. setkávací aktivita na téma:
HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA DUBÁ A MIRSK 

 

Rádi bychom vás informovali o dalším setkání, které se v rámci přeshraniční spolupráce s polským Mirskem uskutečnilo 19. května 2017 u nás v Dubé. Tentokráte jsme přivítali osmičlennou polskou delegaci, tlumočnici a paní Ing. Barbaru Vítkovou, která je v podstatě koordinátorkou našich vzájemných návštěv a plánovaných aktivit. V minulých vydáních jsem vás informovala o vývoji spolupráce s Mirskem. Květnová návštěva byla první v rámci projektu nesoucího příznačný název „Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá – aplikace dobré praxe do řízení obcí“. Realizace zmíněného projektu je dotována z prostředků Evropské unie, konkrétně z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Prvním společným tématem byla hospodářská činnost měst Dubá a Mirsk. Průřezovým tématem pak byla spolupráce
zaměstnanců informačních center.

Na programu, který byl zahájen v zasedací místnosti zastupitelstva,
byla prezentace hospodářské činnosti Dubé.
Jinými slovy, odborný lesní hospodář Městských lesů Dubá
Ing. Josef Štveráček a hlavní účetní města Ing. Irena Žalovičová
seznámili polské partnery se vším, co souvisí s hospodařením
v našich lesích a okrajově také s autokempem,
který je rovněž řazen do hospodářské činnosti.
Stejné téma bude na programu ještě v červnu, ale tentokráte
s ním polská strana seznámí naše zástupce při setkání v Mirsku.

Kromě mnoha informací zahrnoval program také exkurzi do terénu.
Ing. Štveráček spolu s naším lesníkem panem Zbyškem Stiborem připravili sazenice borovic, které jsme společně zasadili pod Dražejovem. Polské partnery zajímalo např. to, s jakými škůdci se v městských lesích potýkáme, jak před nimi porosty chráníme, jak probíhá výsadba nových stromů, nebo zda pro nás platí nějaká omezení na územích
spadajících do chráněné krajinné oblasti či kam vyvážíme
vytěženou dřevní hmotu z našich lesů.

Svačina proběhla formou opékání vuřtů, které provázela příjemná neformální diskuze. Poté jsme pokračovali v cestě, jejímž dalším cílem bylo Nedvězí s výstupem na vrchol vyhlídky, představením okolní krajiny
a následným sestupem a procházkou
přes Pustý zámek a Rač do Zakšína.

Den jsme zakončili pozdním pracovním obědem,
kde jsme nejen odpovídali na další dotazy našich hostů,
ale zároveň plánovali náplň příštích setkání.
Nutno říci, že zpětná vazba z polské strany nás potěšila.
Výstupem z květnové schůzky je zájem obyvatel Mirsku o návštěvu Dubé a poznávání okolních přírodních krás, ale také rozhodnutí o vytvoření propagačních materiálů, a to v českém i polském jazyce.

 

Jsme skutečni rádi, že spolupráce našich měst je tak intenzivní a na vysoké úrovni, o přínosu pro obě strany rozhodně nemáme pochyby.