Obsah

Letní slavnosti města Dubá

Letní slavnosti města Dubá

Letní slavnosti města Dubá

Tradičními Letními slavnostmi ožila
poslední červnovou sobotu celá Dubá.
Pestrý program zahájil výstup Dubských mažoretek.
Poté následoval pochod
za K. H. Máchou směrem k soše
sv. Prokopa, kde si
poutníci poslechli zajímavou přednášku
nejen o samotném Máchovi,
ale také o vztahu jeho nejvýznamnějšího díla právě k tomuto místu.
Cestou zpět je v sušárně chmele sami autoři studie podrobně seznámili s možným budoucím využitím této jedinečné technické památky.
Součástí odpoledního programu, který se už celý odehrával na autobusovém nádraží, bylo opět vystoupení našich mažoretek,
ale také ukázka tradičního karate v podání členů KK Beringin,
nechyběl ani „dubský rap“ a známé osobnosti.
Letošní ročník hostil hned tři úžasné a milé dámy –
Světlanu Nálepkovoua její dětskou show
a duo Kamélie,
které posluchače potěšily známými i méně známými hity.
O večerní program se postarala SEPTIMA Milana Šefčíka.

Večer zakončil krásný ohňostroj.
Po celý den nechyběly stánky s prima občerstvením
a hlavně skvělé počasí.
Poděkování patří všem organizátorům akce.
ZM