Obsah

 

1. setkání přeshraniční spolupráce v rámci projektu

 

Přeshraniční spolupráce
s městem Mirsk 

znak města Dubá                                  znak polského města Mirsk

 

Vážení spoluobčané,

v létě 2016 byla navázána spolupráce měst Dubá a Mirsk.
Obě města, nacházející se v českopolském příhraničí,
mají snahu lépe marketingově využít svůj rozvojový potenciál především v oblasti cestovního ruchu.
Od léta minulého roku proběhlo několik pracovních jednání
zástupců obou měst s cílem definovat společná rozvojová témata, priority společného rozvoje obou měst.
Jedním z témat je výměna zkušeností zaměstnanců obou úřadů, zástupců samospráv, zaměstnanců organizací zřizovaných
a spolupráce infocenter obou měst.

V listopadu a prosinci 2016 byl připravován
první společný projekt, který nese název
„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
– aplikace dobré praxe do řízení obcí“.

 

Dlouhodobá spolupráce a partnerství měst Dubá a Mirsk
bylo slavnostně uzavřeno 10. února 2017.
První společný projekt pomohl nastartovat kvalitní spolupráci
mezi oběma městy a realizaci společných projektů na základě společné podložené koncepci obou měst.


Další informace
o probíhajících či ukončených projektech
naleznete v podpoložkách zde: 

 

2018

„Česko - polské dny radosti při příležitosti nabytí samostatnosti"

 

2017

„Nemusí to býti nuda, když se spojí Mirsk a Dubá
– aplikace dobré praxe do řízení obcí“

 

 

Fond mikroprojektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika - Polsko