Obsah

Zpět

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - „AREÁL SKALNÍCH SKLEPŮ V ULICI JANA ROHÁČE,  CELKOVÁ OPRAVA SKLEPŮ č. 44 a 46“,

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A   ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
na veřejnou zakázku malého rozsahu
zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.
dle Směrnice Města Dubá č.18:
„AREÁL SKALNÍCH SKLEPŮ V ULICI JANA ROHÁČE, 
CELKOVÁ OPRAVA SKLEPŮ č. 44 a 46“,
která bude prováděna jako realizace části
prováděcí dokumentace z X.2019.

 

Přílohy:

Příloha č. 1  :                  Projektová dokumentace

Příloha č. 2  :                  Soupis prací a dodávek

Příloha č. 3  :                  Krycí list nabídky

Příloha č. 4  :                  Čestné prohlášení

Příloha č. 5  :                  Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6a  :                Stavební povolení

Příloha č. 6b :                 Závazné stanovisko orgánu památkové péče

Vyvěšeno: 24. 11. 2022

Datum sejmutí: 12. 12. 2022

Zodpovídá: správce webu

Zpět