Obsah

Zpět

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBŘADNÍ SÍNĚ V OBJEKTU RADNICE ČP.138, DUBÁ“,

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku malého rozsahu

spolufinancovanou z Programu rozvoje venkova s příspěvkem EU,

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle Směrnice města Dubá č.18 a v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  v rámci operace 19.2.1.

    

„STAVEBNÍ ÚPRAVY OBŘADNÍ SÍNĚ V OBJEKTU RADNICE ČP.138, DUBÁ“,

která bude prováděna jako realizace dvou dílčích prováděcích dokumentací.

Přílohy:

Příloha č. 1a  :                Projektová dokumentace (dveře)

Příloha 1a_Projektová dokumentace_DVEŘE_výkres.pdf

Příloha č. 1b  :                Projektová dokumentace (podlaha)

Příloha č. 2  :                  Soupis prací a dodávek

Příloha č. 3  :                  Krycí list nabídky

Příloha č. 4  :                  Čestné prohlášení

Příloha č. 5  :                  Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6a  :                Stavební povolení

Příloha č. 6b :                 Závazné stanovisko orgánu památkové péče_dveře

Příloha č. 6c  :                Závazné stanovisko orgánu památkové péče_podlaha

Příloha č. 7  :                  Všeobecné obchodní podmínky SIA

Vyvěšeno: 20. 5. 2022

Datum sejmutí: 9. 6. 2022

Zodpovídá: správce webu

Zpět