Obsah

Zpět

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - „DUBÁ, MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ“,

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku malého rozsahu

spolufinancovanou z Programu rozvoje venkova s příspěvkem EU,

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle Směrnice města Dubá č.18 a v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  v rámci operace 19.2.1.

    „DUBÁ, MATEŘSKÁ ŠKOLA – ZAŘÍZENÍ KUCHYNĚ“,

která bude prováděna jako pořízení zařízení v rámci realizace dílčí prováděcí dokumentace.

Přílohy:Příloha č. 1  :                  Realizační projektová dokumentace (1.4 MB)

Příloha č. 2 :                   Položkový rozpočet (39 kB)

Příloha č. 3  :                  Krycí list nabídky (54 kB)

Příloha č. 4  :                  Čestné prohlášení (20.13 kB)

Příloha č. 5  :                  Návrh kupní smlouvy (93.5 kB)

Vyvěšeno: 20. 5. 2022

Datum sejmutí: 9. 6. 2022

Zodpovídá: správce webu

Zpět