Obsah

Zpět

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - „DUBÁ, MATEŘSKÁ ŠKOLA – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A KANALIZACE“,

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK A  ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

na veřejnou zakázku malého rozsahu

spolufinancovanou z Programu rozvoje venkova s příspěvkem EU,

zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dle Směrnice města Dubá č.18 a v souladu s Pravidly, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020  v rámci operace 19.2.1.

    „DUBÁ, MATEŘSKÁ ŠKOLA – REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A KANALIZACE“,

která bude prováděna jako realizace dvou dílčích prováděcích dokumentací.

Přílohy:

Příloha č. 1a  :                Projektová dokumentace (kuchyně) (963.69 kB)

Příloha č. 1b  :                Projektová dokumentace (kanalizace) (3.07 MB)

Příloha č. 2  :                  Rekapitulace dílčích rozpočtů (96 kB)

Příloha č. 2a :                 Soupis prací a dodávek (kuchyně) (83.4 kB)

Příloha č. 2b :                 Soupis prací a dodávek (kanalizace) (152.51 kB)

Příloha č. 3  :                  Krycí list nabídky (54 kB)

Příloha č. 4  :                  Čestné prohlášení (20.11 kB)

Příloha č. 5  :                  Návrh smlouvy o dílo (111 kB)

Příloha č. 6a  :                Územní souhlas (1.9 MB)

Příloha č. 6b :                 Povolení zvláštního užívání komunikace (2.48 MB)

Příloha č. 7  :                  Všeobecné obchodní podmínky SIA (182.71 kB)

Vyvěšeno: 20. 5. 2022

Datum sejmutí: 9. 6. 2022

Zodpovídá: správce webu

Zpět