Obsah

Zpět

Poskytnuté informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za období roku 2022. Zveřejněny jsou žádosti včetně odpovědí (poskytnutých informací)

Vyvěšeno: 21. 11. 2022

Datum sejmutí: 7. 12. 2022

Zodpovídá: správce webu

Zpět