Obsah

Zpět

Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020, střednědobém výhledu 2019 - 2023, závěrečném účtu 2018 DSO EKOD.

 

Oznámení o schváleném rozpočtu na rok 2020,
střednědobém výhledu 2019 - 2023,
závěrečném účtu 2018 DSO EKOD včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018.

Oznámení


V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 24/2017 Sb.
oznamujeme, že schválený rozpočet na rok 2020,
střednědobý výhled 2019 – 2023, rozpočtová opatření,
která mění schválený rozpočet a závěrečný účet za rok 2018
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018:


- jsou vyvěšeny v elektronické podobě
na webových stránkách DSO EKOD na adrese
www.dsoekod.cz
v záložce Hodpodaření DSO EKOD – rozpočty a jejich úpravy.

V listinné podobě jsou dokumenty k nahlédnutí
po předchozí telefonické domluvě
v kanceláři finančního odboru MěÚ Mšeno, tel. 315 693 121.

Vyvěšeno: 11. 3. 2020

Datum sejmutí: 31. 7. 2020

Zodpovídá: správce webu

Zpět