Obsah

Zpět

Mikroregion Podralsko - oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu na rok 2022 a dalších dokumentů

Oznámení o zveřejnění

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, oznamujeme že:
Schválený rozpočet na rok 2022
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024
Rozpočtová opatření k rozpočtu roku 2022
Závěrečný účet za rok 2021
Jsou zveřejněny v úplném znění v elektronické podobě na adrese: 

http://www.podralsko.info/mikroregion-podralsko/uredni-deska/

V Osečné dne 1. 6. 2022
Jiří Hauzer, předseda

Vyvěšeno: 1. 6. 2022

Datum sejmutí: 30. 6. 2023

Zodpovídá: správce webu

Zpět