Obsah

Komise starostky města Dubá


 

 
  • Komise pro projednávání přestupků
předseda:
 
JUDr. Marie Vítková
členové:
 
Barbora Tomášková, Miroslava Papírníková, Libuše Benešová, Danuše Červená
  • Bytová komise
předseda:
 
Barbora Tomášková
členové:
 
Miroslava Papírníková, Linda Staňková, Jaroslav Hoza,
Mgr. Veronika Matějková 
  • Komise pro regeneraci městské památkové zóny
předseda:
 
Ing. Petr Kmínek
členové:
 
Věra Králová, Jiří Kadleček, Bc. Petr Feige
  • Komise pro kulturu
předseda:
 
Eva Jelenová
členové:
 
Bc Lucie Heringová, Marek Hruška, Ing. Lucie Dostálová, Ing. Kateřina Janďourková
  • Komise pro občanské záležitosti
předseda:
 
Miroslava Papírníková
členové:
 
Eva Jelenová, Danuše Červená, Mgr. Jana Mašková, Jarmila Svatošová, Květoslava Charouzková, Miloslava Vokolková, Jindřiška Stehnová
  • Povodňová komise
předseda:
 
Mgr. Zdeňka Šepsová
členové:
 
Tomáš Novák (SLK), Zbyšek Stibor, Ing. Jaroslav Ptáček, Martin Tomášek, Martin Mynařík, Leona Maříková
  • Krizová komise
předseda:
 
Mgr. Zdeňka Šepsová
členové:
 
Tomáš Novák (SLK), Zbyšek Stibor, Ing. Jaroslav Ptáček, Martin Tomášek, Martin Mynařík, Leona Maříková
  • Letopisecká komise
  předseda:
 
Linda Staňková
členové:
 
Mgr. Veronika Matějková, Bc. Lucie Heringová, Zuzana Martínková, Leona Maříková
 
Zpravodaj Dubáček

 


 

 
šéfredaktor:
 
Miroslav Málek
členové:
 
Zuzana Martínková, Markéta Myšková
 
e-mail: dubacek@atlas.cz