Obsah

Starostka města Dubá, Mgr. Zdeňka Šepsová

Starostka města - Mgr. Zdeňka Šepsová

Vážení spoluobčané,
ve volbách v roce 2006, 2010 i 2014 jsem kandidovala za politické hnutí Nezávislých, které v roce 2014 slíbilo navázat na úspěšná uplynulá volební období a   

PODPOŘIT

 • spolupráci s osadními výbory
 • spolupráci a podporu spolků a organizací (kultura, sport, volnočasové aktivity, Klubový dům)
 • spolupráci s občany
 • rozvoj turistického ruchu
 • aktivity pro zatraktivnění města
 • místní podnikatele, živnostníky
 • zainvestování stavebních pozemků
 • sociální služby (péče o seniory, děti, mládež, osoby zdravotně postižené)

 

ZABEZPEČIT:

 • účelné vynakládání finančních prostředků
 • získávání dotací krajských, státních a evropských
 • péči o vzhled obce a údržbu zeleně
 • péči o nemovitosti a infrastrukturu (bytové domy, chodníky, silnice, sídliště)
 • vzdělávání pro každého (základní a mateřská škola, kurzy, podpora mimoškolních aktivit)

 

ZREALIZOVAT:

 • rekonstrukci bývalého objektu Elite na „Lékařský dům“
 • obnovu kulturních památek, zpřístupníme sál Slávie, budeme pokračovat v rekonstrukci Sušárny chmele – unikátní technické památky
 • opravy a rekonstrukce drobných památek – kapličky, křížky
 • výstavbu dalších chatek v Autokempu Dubá – Nedamov

 

 

Dovolte mi tímto poděkovat za vaši účast ve volbách a vaše hlasy.
Doufám, že jste se složením nového zastupitelstva spokojeni
a že vaši důvěru nezklamu ani já,
ani další zastupitelé města Dubá.

 

Rekapitulace volebního období 2010 - 2014 

Zvláštní vydání Dubáčku s výběrem akcí za období 2010 - 2014

 Rekapitulace volebního období 2006 -2010

 

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2017

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2016

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2015

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2014

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2013

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2012

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2011

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2010

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2009

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2008

Zpráva o činnosti města Dubá za rok 2007

 

 

 

slovo starostky na měsíc 

      2018

 

      2017
      2016
      2015
      2014

 

      2013
      2012
      2011
      2010

 

           2009
2008