Obsah

Roverské skály

Roverské skály jsou pískovcovou plošinou, jejíž povrch je rozčleněný hustou sítí údolí (dolů) a roklí. V jejich stěnách vystupují až tři patra skal nad sebou