Obsah

Dřevčice

Ves Dřevčice je připomínána již ve 14. století jako zemanské sídlo. V archivních záznamech se jméno vsi psalo Drziewyssitz, či Dřevíč.