Složení

Zastupitelstvo města Dubá
(volební období 2022 – 2026)

     Noví členové budou skládat
Slib člena zastupitelstva města Dubá 
na Ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva
města Dubá
dne ... 

 

Ing. Irena Žalovičová
(ODS)

-

starostka

d d d

Martin Fuxa, DiS.
(ODS)

-

místostarosta
 

d d d

Ing. Anna Ložková
(ODS)

-

členka zastupitelstva
 

d d d

Mgr. Veronika Matějková
(ODS)

-

členka zastupitelstva
 

d d d

Jakub Fliegel
(ODS)

-

člen zastupitelstva
 

d d d

Monika Šimonová
(ODS)

-

členka zastupitelstva
 

d d d

Martin Mynařík
(ODS)

-

člen zastupitelstva
 

d d d

Tomáš Novák
(SLK)

-

člen zastupitelstva

d d d

Eva Jelenová
(SLK)

-

členka zastupitelstva,
členka kulturní komise

d d d

Tomáš Mařík
(SLK)

-

člen zastupitelstva

d d d

Gabriela Garrihy
(SLK)

-

členka zastupitelstva
členka kulturní komise

d d d