POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!

Informace o výskytu hromadných úhynů volně žijících ptáků v ČR

byl nahlášen nález několika uhynulých racků chechtavých, v katastrálním území obce Štětí I, okr. Litoměřice.
Chovatelům doporučujeme důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti, zejména aby chránili chované ptáky před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou zdrojem této nákazy

POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!

 

V souvislosti s výskytem nákazy Státní veterinární správa doporučuje přijmout určitá opatření, neboť v oblasti 10 km od místa nálezu uhynulých volně žijících ptáků existuje zvýšené riziko zavlečení nákazy
i do chovů drůbeže nebo jiného ptactva drženého v zajetí
(dále jen „chovaní ptáci“).

V rámci Libereckého kraje se vymezená oblast
týká těchto katastrálních území:
Deštná u Dubé, Domašice, Tuhaň u Dubé, Tuhanec, Zakšín.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků,
změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci chovaných ptáků,
je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili
na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11, telefon: +420 485 246 691,
případně v době mimo běžnou pracovní dobu, na pohotovostní linku KVSL +420 720 995 207.

Dále bychom Vás rovněž chtěli požádat o neprodlenou informaci
v případě nálezu zvýšených úhynů (5 a více ptáků)
u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti,
na Krajskou veterinární správu Státní veterinární správy pro Liberecký kraj, Ostašovská 521, 460 01 Liberec 11, telefon: +420 485 246 691, případně v době mimo běžnou pracovní dobu,
na pohotovostní linku KVSL +420 720 995 207.

S uhynulými ptáky prosíme, nemanipulujte.

Datum vložení: 17. 5. 2023 12:20
Datum poslední aktualizace: 17. 5. 2023 12:35
Autor: správce webu