Dotazníkové šetření pro tvorbu Programu rozvoje města Dubá

dotazníkové šetření pro tvorbu programu rozvoje města. Jaké by podle vás mělo být naše město a co proto můžeme udělat.

Pracujeme na aktualizaci programu rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a naplánovat, jakými akcemi zlepšovat život v Dubé.
Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku.
Dotazník lze vyplnit níže elektronicky nebo listovou verzi v Dubáčku.

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ
PRO TVORBU PROGRAMU ROZVOJE MĚSTA DUBÁ 

 

Milí spoluobčané,

naše město pracuje na aktualizaci programu rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit priority rozvoje a naplánovat, jakými akcemi zlepšovat život v Dubé. Program rozvoje nám umožní lépe využít našeho rozpočtu, je i důležitým podkladem při získávání různých dotací. Velmi důležité pro nás je zjistit, jaké by mělo naše město být podle Vás a co pro to všichni můžeme udělat.

Obracím se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje našeho města a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, ve zpravodaji i na veřejných projednáních.

Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem. 

Ing. Irena Žalovičová, starostka města Dubá  

Datum vložení: 10. 4. 2024 11:29
Datum poslední aktualizace: 10. 4. 2024 11:45
Autor: správce webu