Obsah

Poplatky na rok 2023

Typ: ostatní
Poplatky na rok 2023 Poplatek „ZA ODPADY“
Roční výše poplatku je 700 Kč/obyvatele nebo rekreační objekt. Poplatek za 1. pololetí (ve výši 350 Kč) je splatný do 31. března. Preferujeme zaslání na účet č. 0903265309/0800, pod variabilním symbolem 1340.

Poplatky Městu Dubá na rok 2023

Poplatek „ZA ODPADY“

Roční výše poplatku je 700 Kč/obyvatele nebo rekreační objekt.
Poplatek za 1. pololetí (ve výši 350 Kč) je splatný do 31. března.
Preferujeme zaslání na účet č. 0903265309/0800, pod variabilním symbolem 1340.
Do poznámky nezapomeňte napsat, k jakému rekreačnímu objektu, nebo ke kterým poplatníkům se platba vztahuje.

Osvobození vztahující se na osoby uvedené v čl. 7 OZV č. 3/2021 lze uplatnit pouze po doložení potvrzení.

Poplatek „ZA PSY“

Splatnost poplatku za psa je do 31. května. Platbu proveďte na b.ú. číslo 0903265309/0800, pod variabilním symbolem 1341. Do poznámky napište jméno poplatníka. Za psa, kterého chováte v Dubé, je třeba uhradit 300 Kč za rok. Je-li poplatníkem osoba starší 65 let, je sazba poloviční, tedy 150 Kč za rok - v případě psa chovaného v některé z okolních obcí, činí poplatek 200 Kč. Pro poplatníka staršího 65 let činí tento poplatek 100 Kč.

Více informací na poplatky@mestoduba.cz nebo 487 870 201 paní Kolomazníková.


Vytvořeno: 10. 1. 2023
Poslední aktualizace: 7. 2. 2023 13:55
Autor: správce webu