Obsah

Nezapomněli jste odevzdat? - Uvítali byste vlastní nádoby na svoz papíru od domu?

Typ: ostatní
Máte-li zájem o vlastní nádobu na papír, odevzdejte prosím přihlašovací formulář do 31. 8.2022 na Městský úřad Dubá (k dispozici je také v kancelářích v přízemí úřadu), popř. napište požadované údaje e-mailem Máme zajímavou a lákavou nabídku - pojďme společně ještě více zapracovat na třídění odpadu a rozšiřme svoz tříděného odpadu od domu o další komoditu - tentokrát o PAPÍR.
Abychom mohli udělat další krok, a mohli to naplno rozjet, ale potřebujeme vědět, jaký by byl zájem ze strany vás - občanů.

 

MĚSTO DUBÁ
PLÁNUJE ROZŠÍŘIT SVOZ OD DOMU O DALŠÍ KOMODITU - UVÍTALI BYSTE VLASTNÍ NÁDOBY NA PAPÍR?

Již více než rok sváží na našem území společnost Ekod Servis s.r.o.
tzv. způsobem "door to door" nebo-li přímo od našich domů nádoby na bioodpady a plasty. V současné době je rozmístěno 106 nádob na bio, 165 na plasty, a o další mají občané zažádáno.

Zcela nepopiratelně víme již nyní, že jde o krok správným směrem, neboť se nám díky novému způsobu separace podařilo dosáhnout zvýšení vytříděných plastů a vytlačit z popelnic na směsný komunální odpad výraznou část bia, které ruku v ruce s plasty zcela nesmyslně končilo právě v SKO a následně tedy na skládce odpadů.

Nyní pro vás máme zajímavou a lákavou nabídku -
pojďme společně ještě více zapracovat na třídění odpadu
a rozšiřme svoz tříděného odpadu od domu o další komoditu -
tentokrát o PAPÍR.

Tento systém může být pro obce zároveň opatřením proti možnému navyšování poplatku za svoz odpadu ve střednědobém horizontu. Kontejnery na papír praskají ve švech – dost často kvůli nesešlapaným krabicím, a tak nám často nezbývá, než se s taškou plnou papíru vydat k jiné nádobě nebo do sběrného dvora.

Papíry v domácnostech často a úplně zbytečně končí v kotli.
Ke stávajícím možnostem, kterými jsou sběr ve školce a příležitostně
i škole, nebo veřejná síť kontejnerů na tříděné odpady -
v tomto případě papír, či sběrný dvůr, bychom skutečně rádi přidali
i možnost individuálního sběru papíru do nádob přistavených u vás doma.

K tomu, abychom mohli udělat další krok, nechali si svoz těchto nádob nacenit a mohli to naplno rozjet, ale potřebujeme vědět, jaký by byl zájem ze strany vás - občanů.

Stejně jako u předešlých dvou komodit, nabízíme tuto možnost nejdříve občanům Dubé. S dotazy na toto téma se můžete obracet na ekoložku Zuzku Martínkovou na tel. čísle 724 857 243 nebo e-mailu ekolog@mestoduba.cz.

Je třeba vzít v potaz, že papíru je na trhu v posledních měsících obrovský nedostatek, což vedlo k nárůstu cen knih, veškerého papírenského zboží i obalů, ale třeba i tisku našeho zpravodaje, neboť tiskárny samy musejí na růst cen papíru, a tudíž svých nákladů, reagovat navýšením cen vlastních.

Chceme-li navíc i my přispět k ochraně přírody, je třeba odevzdat maximum možného vytříděného papíru k recyklaci. O to vás všechny moc prosíme. Máte-li zájem o vlastní nádobu na papír, odevzdejte prosím přihlašovací formulář do 31. 8.2022 na Městský úřad Dubá (k dispozici je také v kancelářích v přízemí úřadu), popř. napište požadované údaje e-mailem na výše uvedenou adresu.  Svoz papíru by probíhal rovněž jednou měsíčně.

A pokud myslíte, že doma nemáte tolik papíru, abyste na něj potřebovali popelnici, pak vás můžeme ujistit, že papíru máme doma všichni na rozdávání. Vezměte si jen ty papírové obaly od nejrůznějších potravin, letáky, krabice od zásilek z e-shopů...

Předem vám děkujeme za odpovědný přístup k problematice třídění odpadů a ochrany životního prostředí.

 


Vytvořeno: 27. 7. 2022
Poslední aktualizace: 31. 8. 2022 15:27
Autor: správce webu