Obsah

informační leták města Dubá

Typ: ostatní
informace pro občany o dění ve městěinformace pro občany o aktualitách a akcích ve městě Dubá
Putování za velikonočním zajíčkem; Čarodějnická stezka; Virtuální dobročinná akce anebo pomáháme chůzí či během; očkování psů;zápis dětí do MŠ; Sběrný dvůr Dubá, Zápis do ZŠ Dubá či do MŠ Dubá; vyvážení popelnic na plasty a bio odpad ...

INFORMACE MěÚ DUBÁ

Vážení občané, 
zveme vás na řádné veřejné zasedání Zastupitelstva Města Dubá č. 4/2021, které se bude konat ve čtvrtek dne 22. dubna 2021 od 1700 hodin v přízemí objektu čp. 86 (Klubový dům, zasedací místnost) v Dlouhé ulici v Dubé.
Navržený program je následující:
1. Určení zapisovatele zápisu, ověřovatelů zápisu a zapisovatele usnesení
2. Schválení programu zasedání
3. Informace Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Dubá
– kontrola plnění usnesení Zastupitelstva Města Dubá č. 2/2021 ze dne 25. února 2021 a č. 3/2021 ze dne 25. března 2021,
včetně nedořešených bodů z předchozích usnesení
4. Návrhy a informace Finančního výboru Zastupitelstva Města Dubá
– výsledky hospodaření Města Dubá a stavy finančních prostředků Města Dubá na bankovních účtech ke dni 31. března 2021;
návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu Města Dubá na rok 2021; návrh na úpravu (doplnění) ceníku Města Dubá jednorázových
náhrad za zřízení věcných břemen na městských nemovitostech – pozemcích; návrh nových pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví
Města Dubá
5. Návrhy a informace Majetkového výboru Zastupitelstva Města Dubá
– žádosti o prodeje městských nemovitostí (pozemků), projednání záměrů; žádost o prodej městské nemovitosti (pozemku),
záměr byl zveřejněn, návrh na konečné schválení (podle vypracovaného geometrického plánu); žádosti o zřízení věcných břemen
služebností inženýrských sítí na částech městských nemovitostí (pozemků) – bližší popisy k jednotlivým majetkoprávním záležitostem
jsou zveřejněny na internetových stránkách Města Dubá na úřední desce v Informaci o konání zasedání a dále i na fyzické úřední desce
6. Zpráva o hospodaření Městských lesů Dubá za rok 2020
7. Zpráva o činnosti JPO II/1 SDHO Dubá za rok 2020
8. Zpráva o činnosti Města Dubá a Městského úřadu Dubá za rok 2020
9. Informace
– putování za velikonočním zajíčkem od 29. 3. 2021 do 25. 4. 2021; Čarodějnická stezka od 30. 4. 2021 do 14. 5. 2021;
Jarní trhy v Dubé v sobotu dne 1. 5. 2021; testovací centrum v Dubé; úplná a částečná uzavírka silnice ve Vrchovanech
v termínu od 12. 4. do 31. 10. 2021; částečná uzavírka silnice č. I/9 v Tupadlech do srpna 2021
10. Diskuse
_______________________________________________________________________________
 •  Ještě do neděle 25. dubna 2021 si můžete užít venkovní procházku připravenou Klubem malých Dubáčků – Putování za velikonočním zajíčkem. Mapku si můžete vyzvednout na dveřích Klubového domu. Během procházky plňte úkoly spojené s Velikonocemi: luštěte morseovku, křížovku, odemykejte QR kódy a užijte si při tom hodně legrace.
 • Dovolujeme si upozornit občany, že dočasné omezení otevírací doby sběrného dvora bylo zrušeno. Od pátku 16. dubna 2021 se tak otevírací doba vrací do původní podoby. V případě dotazů volejte 722 530 449, nebo 724 857 243.
 • Městská knihovna Dubá otevřena každou středu v rozmezí 16.00 – 18.00 hodin.
 • Druhý termín Zápisu dětí, narozených od 1. září 2014 do 31. srpna 2015, do Základní školy Dubá, se koná ve středu 21. dubna 2021 od 8.00 do 14.00 hodin v budově základní školy. Zápis proběhne bez přítomnosti dětí. Doklady pro přijetí jsou: Žádost o přijetí a Zápisový list. Více informací a doklady ke stažení naleznete na stránkách školy: www.zsduba.cz.
 • Ve čtvrtek 22. dubna 2021 od 8.00 hodin do 10.00 hodin se ve spolupráci s Centrem pro zdravotně postižené Česká Lípa uskuteční poradna v přízemí radnice. Kontakt: tel. číslo 487 853 481.
 • Těm z vás, kteří již máte k dispozici popelnice na plasty a bioodpady připomínáme, že v pátek 23. dubna 2021 se uskuteční první svoz hnědých popelnic na bio, další svozy proběhnou v pátek 7. května a 21. května 2021. Druhý svoz plastů se uskuteční v pondělí 10. května 2021. Všechny svozy jsou vyznačeny ve svozovém kalendáři, který jste dostali spolu s nádobami. Pokud jej ztratíte, kontaktujte prosím sl. Martínkovou na tel. č. 724 857 243.
 • V neděli dne 25. dubna 2021 se v ordinaci v Nedamovské ulici čp. 202 v Dubé uskuteční očkování psů a koček a veterinární poradna MVDr. Hruškové, a to v době od 10.00 do 12.00 hodin a následně od 16.00 do 17.00 hodin.
 • V pátek 30. dubna 2021 dopoledne bude na náměstí v Dubé pojízdná masna z Brniště, přijďte si nakoupit krůtí maso, uzeniny a speciality vlastní výroby, regionální produkt.
 • V sobotu 1. května 2021 dopoledne pro vás připravujeme MINI farmářské trhy na náměstí v Dubé.
 • Čarodějnický běh - Klub malých Dubáčků zve všechny příznivce do virtuální dobročinné akce. Vyberte si chůzi nebo běh a v týdnu od 26. dubna do 2. května 2021 zaznamenávejte aktivitu v jakékoliv aplikaci v mobilu či hodinkách. Čím více km nachodíte / naběháte, tím lépe. Své registrace do závodu můžete posílat do soboty 24. dubna 2021 na klub.dubacku@email.cz – uveďte zvolenou kategorii, své jméno a příjmení, či název týmu. Zasláním dobrovolného startovného na č.ú.: 234030640/0300 podpoříte činnost mateřského centra Klub malých Dubáčků, z.s. Kdo rozhýbe své tělo a zároveň udělá dobrý skutek? 
 • Město Dubá připravuje ČARODĚJNICKOU STEZKU, kterou si budete moci užít od pátku 30. dubna do pátku 14. května 2021. Vydejte se na tajuplnou cestu plnou dobrodružství a úkolů a sestavte podle indicií kouzlo, kterým změníte všechny strašidelné čarodějnice na ty hodné. Připraveny budou dvě varianty: lehčí fialová a těžší červená. Stezka má 10 stanovišť. Start stezky je na Masarykově náměstí, kde budou k dispozici potřebné mapky a křížovka
 • Zápis dětí do Mateřské školy Dubá se bude konat distanční formou v týdnu od 3. do 7. května 2021. Pro děti, které dovrší 5 let od 1. září 2021 je vzdělávání v mateřské škole povinné. Více informací a potřebné doklady jsou ke stažení na: www.materskaskoladuba.estranky.cz.

Vytvořeno: 16. 4. 2021
Poslední aktualizace: 16. 4. 2021 15:00
Autor: správce webu